Tilbage

Resiliente Vejle - vi gør udfordringer til muligheder

I Vejle Kommune arbejder vi for at opbygge et resilient samfund – økonomisk, socialt og klimamæssigt.

Vi forstår resiliens som:

Resiliens er kapaciteten af enkelpersoner, samfund, institutioner, virksomheder og systemer til at overleve, tilpasse sig og vokse uanset hvilke former for kroniske stressfaktorer og akutte chok, de oplever. 
- Resilient Cities Network

”Vi gør udfordringer til muligheder”

Vi forstår resiliens som en evne, der kan læres, og en kapacitet, som kan opbygges. For at nå vores mål om at opbygge et resilient samfund vedtog Vejle Byråd i 2016 resiliensstrategien ”Vi gør udfordringer til muligheder”. Strategien indeholder en lang række resiliensprojekter, som hver især har til formål at opbygge et resilient samfund i Vejle Kommune.

Vejle Kommunes resiliensindsats er centreret om tre strategiske søjler:

  1. Klimaresiliens – vandet og det grønne
  2. Social resiliens – forebyggelse og sammenhængskraft
  3. Demokratisk dialog – samskabelse og borgerinddragelse

De 5 principper

Når vi arbejder resilient, arbejder vi ud fra fem principper. De skal være med os lige fra, vi udvælger hvilke handlinger og projekter, vi vil iværksætte, til vi beslutter, hvordan vi vil forankre og drive dem.

Principperne er:

  1. Merværdi
  2. Langsigtede løsninger
  3. Afledte konsekvenser
  4. Fleksible løsninger
  5. Samarbejde og partnerskaber

 

En del af bynetværket Resilient Cities Network

For at styrke vores resiliensindsats er Vejle Kommune med i det internationale bynetværk Resilient Cities Network. Her samarbejder vi med byer fra hele verden om at opbygge resiliente lokalsamfund. Det gør vi gennem vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring. Bl.a. samarbejder vi med byer som Rio de Janeiro, New York, Rotterdam, Paris og Singapore.

Kontakt

#

Julie Elisabeth Halkier Nilsson
Chef for Politik, Analyse og Kommunikation, Stabschef, Kommunaldirektørens stabe

Links og materiale

Besøg bynetværkets hjemmeside og hent Vejle Kommunes resiliensstrategi.