Udenomsarealet på Kong Gauers Gård
Tilbage

Kong Gauers Gård - daginstitution og plejehjem

Som den første kommune i Danmark opfører vi daginstitution og plejehjem i én og samme bygning og med fælles arealer, aktiviteter og ledelse - til gavn for børn og ældre.

Et fællesskab mellem generationer og lokalsamfund

Byrådet besluttede i 2019, at det kommende plejecenter og den kommende børnehave "Kong Gauers Gård" i Gauerslund ved Vejle skal ligge på samme grund og afsatte 237 mio. kr. til byggeriet. Det er der mange gode grunde til. Et eksempel er muligheden for at skabe gode fællesskaber på tværs af generationer. Vi har indtil nu gode erfaringer med besøg fra børn på Plejecentrene i Vejle Kommune, men nu går vi hele vejen. Nu skal børnene og de ældre ikke kun være besøgsvenner, men være en naturlig og spontan del af hinandens hverdag.

Byggeriet er bæredygtigt og kommer til at ligge på en 78.000 m2 stor grund ved siden af kirken i Gauerslund. Plejehjemsdelen kommer til at bestå af selvstændige boenheder, som ligner små gårde og derfor passer godt ind i det landlige miljø. Her skal de ældre bo og have deres hverdag.

I tæt tilknytning til plejecentret placeres daginstitutionen med plads til børnehave- og vuggestuebørn, og midt i det hele – institutionens hjerte – placeres et fællesareal. Her vil der blandt andet være en sal, hvor man se film og lave gymnastik, en sanse- og velværesalon og et pædagogisk køkken, hvor børn og ældre sammen kan lave mad.

Borgerne fra lokalsamfundet inviteres også indenfor på mange måder. Det er tanken, at alle i Gauerslund for eksempel skal kunne bruge legepladsen, løbestierne og søen og benytte fællesrummet til fællesspisning eller bio-aften. Desuden er der stisystemer, som forbinder "Kong Gauers Gård" med skolen og hallen.

Indflytning i 2023

De første spadestik blev taget i sensommeren 2021. I november 2022 blev der afholdt rejsegilde, og nu se vi frem mod indflytning i september 2023.

Fællesarealet på Kong Gauers Gård
Fællesarealet på Kong Gauers Gård
Udenomsarealet på Kong Gauers Gård
Udenomsarealet på Kong Gauers Gård
Skitsetegning af Kong Gauers Gård
Skitsetegning af Kong Gauers Gård
 • Baggrund for byggeriet

  I 2019 besluttede et enigt byråd i Vejle, at det kommende plejecenter og den kommende daginstitution skulle have fysisk, indholds- og funktionsmæssig sammenhæng og afsatte 237 mio. kr. til projektet i Gauerslund. Det vandt genklang, da det er første gang, at der på dansk grund skal opføres et byggeri, som kombinerer plejecenter og daginstitution på denne måde.

  Hvorfor fælles?
  Møder og samvær mellem ældre og børn har vist sig at være godt for begge grupper. Det vidner forskellige undersøgelser om, ligesom flere tv-udsendelser de senere år har haft fokus på udbyttet af generationsmøder, som kan være med til at modvirke ældres ensomhed, styrke deres erindring og udvikle børns sproglige og sociale evner.

  I Danmark er det almindeligt, at ældre på plejecentre modtager besøg af børnehavebørn. Det drejer sig dog mest om lejlighedsvise møder. I Vejle går vi nu skridtet videre og bygger børneinstitution og plejecenter i én og samme bygning, så møderne mellem de to grupper bliver mere spontane og hyppige.

 • Organisering og ledelse

  Vejle er den første kommune, der bygger efter denne løsningsmodel. Derfor arbejder Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget tæt sammen om projektet og har fokus på de fordele, der er ved at være fælles i stedet for hver for sig.

  En fælles ledelse
  Sammenhængen mellem børn og ældre er derfor et politisk vigtigt fokuspunkt, når der skal ansættes personale. Derfor har de to politiske udvalg valgt, at der skal være en faglig leder til henholdsvis plejecentret og en til daginstitutionen, der sørger for, at de kører i en fælles retning, og at institutionen bliver en del af et stærkt lokalsamfund.

  Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget har det politiske ansvar for fællesinstitutionen, mens de to forvaltninger Velfærd og Børn og Unge arbejder sammen om det administrative og selve driften af institutionen.

 • En fælles vision

  Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget har i fællesskab lavet en fælles vision for institutionen, som hedder:

  ”Fællesskab mellem generationer”, og som blandt andet betyder, at stedet skal bygge på hjertevarme, tryghed, forståelse, aktiviteter for store og små – og med tæt tilknytning til lokalområdet. 

  Derfor er ordene valgt:

  • Fællesskab mellem individer og generationer er nøgleordet for hele
   projektet. Der er en forventning om, at det at bringe børn og ældre sammen giver grobund for et givende fællesskab. Det skal være muligt at vælge både de små fællesskaber og det private rum til.
  • Hjertevarme er afgørende for trivsel. Når man i ens hjem er afhængig af hjælp fra andre, og når man som barn bliver passet, er hjertevarme og omsorg altafgørende. Hjertevarmen kan mærkes, når den er der, og i høj grad også, når den ikke er der. Institutionen skal være et hjertevarmt sted.
  • Tryghed har både plejekrævende ældre og børn i daginstitutioner brug for. Tryghed er en grundforudsætning for den gode hverdag i institutionen.
  • Forståelse kommer af, at man er sammen og kan se og mærke hinanden.
   Forståelse er også tolerance. Den nye institution skal bidrage til tolerance og afstigmatisering mellem generationer.
  • Aktivitet og livsmestring kommer af et godt liv i et aktivt fællesskab. Det
   skal den nye institution bidrage til.


  Visionen har dannet afsæt for design af byggeriet og vil også være det fremadrettet i forhold til ansættelse af personale.

 • Byggeri med fokus på bæredygtighed og fællesskaber

  Helt overordnet opføres Kong Gauers Gård som en slags minilandsby med en plejehjemsdel og en daginstitution.

  Plejehjemsdelen består af tre selvstændige boenheder som udformes som 3-længede gårde og med plads til 79 lejligheder til ældre og i forskellige størrelser.

  Derudover skal der være et stort, fælles aktivitetscenter, hvor der indgår en række faciliteter. Centerdelen forbinder boenhederne med daginstitutionen, som får plads til 120 børnehave- og vuggestuebørn.

  Byggeriet er arkitektonisk inspireret af landskabet og de omkringliggende gårdes arkitektur, så det nye naturligt flettes ind i det gamle.

  Byggeriet er også tænkt sammen tænkt ind i forhold til skole, hal og den øvrige by, blandt andet ved etablering af stier, som giver mulighed for naturlige møder med resten af byen. Også aktivitetscentret er for byens borgere – små som store.

  Bæredygtigt byggeri
  Det er Sweco og Årstiderne Arkitekter, som skal designe projektet. De har i udarbejdelsen af projektet screenet byggeriet i forhold til både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, og de planlægger at indarbejde tiltag, der bidrager til 15 ud af 17 verdensmål.

  Byggeriet bliver for eksempel med bæredygtige materialer som træ, tegl, stål og sedum. Også i udeområdet prioriteres bæredygtighed. Det viser sig blandt andet i form af et regnvandsanlæg, som samler regnvandet op, og hvor det resterende vand løber ned i en klimasø med naturligt liv i form af små dyr. Området ved klimasøen er tænkt som et samlingspunkt, hvor også børnene fra skolen kan have biologitimer. Der bliver borde, bænke og vilde blomster, som tiltrækker humlebier og skaber liv.

 • Rejsegilde på Kong Gauers Gård

  D. 4. november 2022 var byggeriet af Kong Gauers gård kommet så langt, at det skulle fejres med et rejsegilde. Kransen kom til tops, og vigtige gæster fra Børnehaven Vildanden, plejecentrene Atriumhaven og Smidstrupgården var inviteret sammen med håndværkere, politikere og lokalmiljøet omkring Kong Gauers Gård.

  Der blev holdt taler, inden Kaya Brüel og Bo Kibsgaard spillede en skøn koncert. Der var en pølsevogn, så de besøgende kunne stille sulten, mens en festlig ballonmand med rød næse lavede sjove og finurlige ballondyr og ballonsværd til alle aldre.

  Tak til alle, der kom og fejrede Kong Gauers Gårds rejsegilde.

  Kong Gauers Gård forventes at åbne i det tidlige efterår 2023.

 • Lokalmiljøet og frivillighed omkring Kong gauers Gård

  Kong Gauers Gård bliver meget mere end blot en fællesinstitution for daginstitution og plejecenter. Visionen er, at lokalmiljøet omkring Kong Gauers Gård bliver en del af fællesskabet. Sammen med frivillige ønsker vi at skabe liv. Faciliteterne både inde og ude skal bruges til møder mellem generationer på helt nye måder.

  I vores flotte centerbygning med fælleslokaler, motorikrum, danse-/sanserum, beautysalon og læserum vil socialt samvær, motorisk udfoldelse og kreative sysler udfoldes. Den levende natur er forbundet af stier, så spontane og tilfældige møder er mulige, ligesom boldbane, cykelbane, shelters, bålplads og fiskesø giver mulighed for et væld af aktiviteter.

  Allerede nu er der samlet en lille gruppe frivillige repræsentanter fra lokalmiljøet, som kommer med inputs og ideer til, hvordan der kan skabes et frivilligt fællesskab på Kong Gauers Gård på tværs af generationer. Har du en god idé til en aktivitet, der kan samle på tværs af alder, eller vil du give dit besyv med til, hvad der vil kunne få dig og din familie til aktivt at bruge stedet også om aftenen og i weekenden, så er du velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Anne Birgitte Hundahl på anbhu@vejle.dk eller 24 90 67 92.

  I løbet af 2023 byder vi alle interesserede i det frivillige arbejde og inddragelse af lokalmiljøet omkring Kong Gauers Gård til at høre mere på et møde.

 • Vigtige datoer

  Rejsegilde: 4. november 2022

  Første spadestik: 1. september 2021

  Indflytning: Det tidlige efterår 2023

 • Hvordan skriver jeg mit barn op til Kong Gauers Gård?

  Hvis du ønsker, at dit barn skal være en del af fællesskabet på Kong Gauers Gård, åbnes der i løbet af 2. kvartal 2023 for opskrivningen på Vejle Kommunes hjemmeside.

  Skriv dit barn op til institutionsplads på Kong Gauers Gård

  Fylder dit barn 3 år, inden Kong Gauers Gård åbner, starter barnet i Vildanden. Børnene fra Vildanden overflyttes til Kong Gauers Gård.

  Hvis dit barn ikke er fyldt 3 år og er vuggestuebarn, starter barnet i dagpleje eller i en anden vuggestue.

 • Hvordan søger jeg job i børnehaven/vuggestuen på Kong Gauers gård?

  Vi forventer, at ansættelsesprocessen for pædagogisk personale og køkkenpersonale starter i 2. kvartal 2023. Stillingerne vil blive opslået på blandt andet Vejle Kommunes hjemmeside og OFIR.

  Du er velkommen til at kontakte daginstitutionsleder Mette-Lise Larsen på tlf. 23 49 1969, hvis du er interesseret i at høre mere om jobmulighederne i daginstitutionsdelen på KGG.

  Personalet i Vildanden har mulighed for at flytte med på Kong Gauers Gård.

 • Hvordan får jeg en bolig på Plejecentret på Kong Gauers Gård?

  Beboerne på Atriumhaven og Smidstrupparken er garanteret en bolig på Kong Gauers Gård.

  Hvis du ikke bor på Atriumhaven eller Smidstrupparken og ønsker at flytte på Kong Gauers Gård, kan du allerede nu lade dig skrive på en venteliste ved at ringe til Myndighedsafdelingen på tlf. 76818084.

 • Hvordan søger jeg et job på Plejecentret på Kong Gauers gård?

  Stillingerne vil blive opslået på blandt andet Vejle kommunes hjemmeside og OFIR.

  Du er altid velkommen til at kontakte leder af Plejecenter Kong Gauers Gård Susanne Egelund Jensen på tlf. 30616518, hvis du er interesseret i at høre mere om jobmulighederne på plejecenterdelen på Kong Gauers Gård.

  Personalet fra Atriumhaven og Smidstrupparken flyttes med på Kong Gauers Gård.

Kontakt

Susanne Egelund Jensen
Leder

Mette-Lise Larsen
Leder