Tilbage

Fra arbejdsliv til seniorliv

Sammen med Nordea Fonden udvikler Vejle metoder, der støtter seniorer i overgangen fra arbejdsliv til seniorliv og viser veje til nye fællesskaber og et aktivt liv som senior.

Fra arbejdsliv til seniorliv

Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv udgør et centralt skifte i livet for mange mennesker. For nogle går overgangen nemt. De oplever en ny frihed og tid til at gøre det, de har lyst til.

For andre kan overgangen være en udfordring. Især personer med ingen eller kort uddannelse har risiko for at forlade arbejdsmarkedet og tage hul på seniorlivet med dårligt helbred, nedsat livskvalitet og trivsel.

Denne ulighed gør, at der er behov for at finde nye måder til at skabe mere lighed i sundhed og trivsel for flere seniorer.

Projektet er netop dannet for at finde nye veje og skabe mere viden, der kan styrke trivsel hos seniorer med ingen eller kort uddannelse i de sidste år på arbejdsmarkedet eller i overgangen til livet som senior.

Hvordan gør vi?

Vi involverer medarbejdere og borgere i udvikling af tiltag og inddrager relevant viden fra forskning og praksis fra bl.a. Københavns Universitet, Vejle, Aarhus og Vordingborg kommuner. Alle fire er parter i projektet.

Hver part udvikler en række lokale aktiviteter. I Vejle har vi fokus på både egne ansatte og borgere i kommunen, når vi sammen med interne og eksterne aktører samarbejder om at udvikle og afprøve:

  • vejledning til seniorer ift. helbred, trivsel og at forberede overgangen fra arbejdsliv til seniorliv
  • formidling og vejledning ift. aktiviteter og fællesskaber for seniorer

Det samlede projekt er tre-årigt og støttet af Nordea-fonden med 17 mio. ud af et samlet budget på 30 mio.  

Kontakt

Mette Bo Christensen
Cand.scient.adm.