Trafikomlægning af Østerbrogade / Rødkildevej.
Tilbage

Østerbrogade broarbejde og vejudvidelse

Banedanmark gør klar til elektrificering af jernbanen og skal derfor hæve Østerbrogade-broen. Vi benytter lejligheden til at udvide vejbanen til fire spor, så trafikken af både biler, lastvogne og bløde trafikanter kan afvikles bedre.

Hvem står bag?

Banedanmark: Elektrificerer den danske jernbane. For at gøre plads til ledningerne til de kommende eldrevne tog skal en række broer over den danske jernbane hæves. Du kan læse mere om broprojektet på Østerbrogade

 

Det skal der ske

I begyndelsen af december 2022 gik arbejdet med at hæve broen i gang på Østerbrogade i Vejle.

Samtidig udvides vejbanen fra to til fire spor, så der kan gøres bedre plads til bilister, lastvogne og bløde trafikanter. Ikke mindst, når uheld på Vejlefjordbroen sender trafikken ned gennem Vejle by.

 

Vigtige datoer

Fra 5. november 2023 - ultimo 2024

Der er fortsat kørsel i begge retninger - dog kun i den østlige side af Østerbrogade. 

Venstresving fra syd ned ad Skyttehusgade er fortsat forbudt. 

Cyklister og fodgængere kan og må ikke krydse jernbanebroen på Østerbrogade. De skal køre uden om eller benytte gangtunnelen under banen fra Skyttehusgade til Langelinie. 

 

Fra 20. januar 2023 - 27. december 2023

Der er fortsat kørsel i begge retninger - dog kun i den vestlige side af Østerbrogade. 

Venstresving fra syd ned ad Skyttehusgade spærres.

Cyklister og fodgængere kan og må ikke krydse jernbanebroen på Østerbrogade. De skal køre uden om eller benytte gangtunnelen under banen fra Skyttehusgade til Langelinie.

 

Hvad betyder arbejdet for trafikken?

Arbejdet kommer til at betyde omkørsler for de bløde trafikanter og indsnævrede vejbaner for bilister og lastvogne. Du skal forvente trafikforsinkelse på strækningen for både bilister og lastvogne. 

Vi lukker desuden for al trafik på Rødkildevej fra Valløesgade til Langelinie. Det gælder både for kørende, cyklende og gående. 

 

Alternative ruter for cyklister

Fra 27. december 2022 og frem til arbejdets afslutning i december 2024 er det ikke muligt for cyklister og gående at benytte Østerbrogade. 

Vi foreslår alternative ruter for cyklister med ærinde på Rødkilde Gymnasium og til og fra Bredballe.

Fra Vejle Nord (Nørremarken og Finlandsparken) mod Rødkilde Gymnasium og retur:

Hjortevej - Nørremarksvej - Helligkildevej - Tirsbæk Strandvej

Fra Bredballe mod Vejle Midtby (Rødkilde Gymnasium) og retur:

Tirsbæk Strandvej - Ved Bølgen - Supercykelstien - Strandgade

Fra Vestbyen mod Rødkilde Gymnasium:

Skyttehusgade - tunnelen under jernbanen ved Krogen - Langelinie - Strandgade - Supercykelstien - Ved Bølgen.

 

Omkørsel for beredskabet og patienter til Vejle Sygehus

I hele anlægsperioden er der spærret for venstresving ad Skyttehusgade for bilister i nordlig retning på Østerbrogade. 

Ambulancer, brandvæsen og patienter fra syd i retning mod Vejle Sygehus henvises til at køre en af to ruter:

1. Ad Sjællandsgade mod Dæmningen og derfra videre ad Nørrebrogade til Skovgade og Beriderbakken. 

2. Ad Havnegade mod Dæmningen og derfra videre ad Nørrebrogade til Skovgade og Beriderbakken.

 

Særlige vilkår for særtransporten

I forhold til kørsel med særtransport på Østerbrogade tillader vi ikke tunge særtransporter på Østerbrogade fra 20. januar 2023 og frem til december 2024. Ved tunge særtransporter mener vi transporter tungere end færdselslovens bestemmelser.

Der vil desuden være en breddebegrænsning på tre meter pr. kørebane – altså seks meter i alt. Der er ingen højdebegrænsning i perioden.

I forhold til kørsel på broen ved Toldbodvej gælder det, at det er muligt at passere med særtransport over Toldbodvej i betinget passage type 3. Her må køretøjet have en max broklasse 91 og en spændvidde på 11 meter.

Vi opfordrer dig til at holde dig løbende opdateret på Vejdirektoratets Trafikinfo under hele anlægsperioden. 

Østerbrogade - trafikomlægning af Østerbrogade/Rødkildevej gældende fra 5. november 2023.
Østerbrogade - trafikomlægning af Østerbrogade/Rødkildevej gældende fra 5. november 2023.
Alternative cykelruter.
Alternative cykelruter.
Alternative cykelruter - 3 ruter.
Alternative cykelruter - 3 ruter.
Trafikomlægning af Østerbrogade / Rødkildevej.
Trafikomlægning af Østerbrogade / Rødkildevej.

Mobilitetsplan 2018-2030