Tilbage

Projekt Gammelhavn

Et stort anlægsarbejde er igangsat i området ved Gammelhavn i Vejle. Den gamle posthusgrund skal omdannes til bypark, boliger og butikker, og forud for det har vi etableret en ny forbindelsesvej forbi grunden. Sønderbrogade er lukket med et T-kryds, og der bygges et nyt parkeringshus. Følg projekterne her på siden.

Gammelhavn, 7100 Vejle

Hvem står bag?

Som illustreret på kortet herunder vil arbejdet med udviklingen af Gammelhavn være fordelt på flere hænder. Spørgsmål til de forskellige dele af projektet kan derfor rettes til:

 • Vejle Kommune: Har anlagt Ejgil Jensens Vej og parkeringshuset ved tunnelen mellem Gammelhavn og Sjællandsgade. Det er også Vejle Kommune, der har taget Godsbanebygningen ned.

 • Vejdirektoratet: Anlægger det nye trebenede kryds mod Fredericiavej og står endvidere for ombygningen af krydset mellem Sønderbrogade, Damhaven, Fredericiavej og Koldingvej. 

 • NPV er bygherre på Posthusgrunden. 

NPV bygger boliger på den tidligere Posthusgrund

Lige inden sommerferien begyndte NPV arbejdet med at bygge boliger på den tidligere Posthusgrund. Du kan følge med her.  

Cykelsti og fortov åbnet på Fredericiavej - de sidste anlægsarbejder

Vejdirektoratet har nu åbnet både cykelsti og fortov langs nordsiden af Fredericiavej - nærmere bestemt mellem Ejgil Jensens Vej og Sønderbrogade.

Vejdirektoratet forventer, at lægge slidlag og striber på Fredericiavej i midten af maj 2023. 

Vejle Kommune forventer at afslutte vejarbejdet på Sønderbrogade i slutningen af april 2023. Vi henviser indtil da borgerne til den vestlige side ifølge afmærkningen. 

Ejgil Jensens Vej indviet

Onsdag 15. juni kl. 16-17.30 blev den nye forbindelsesvej over posthusgrunden mellem Fredericiavej og Gammelhavn med forbindelse til Sjællandsgade indviet med taler, snoreklip, flag og pølsevogn.

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, og tidligere top-fodboldspiller, Johnny Terney Hansen, holdt taler og klippede snoren.

Hvad sker der?

 • Den gamle posthusgrund på Gammelhavn skal huse en ny bypark og et stort byggeri, der udvikles af projektudviklingsfirmaet NPV.  Byggeriet vil komme til at rumme kontorer, boliger, butikker, parkeringspladser, caféer mm.

 • Det store kryds mellem Sønderbrogade, Damhaven, Fredericiavej og Koldingvej er blevet bygget om til et trebenet kryds (T-kryds), og Sønderbrogade er lukket af og omdannet til gågade. Lukningen af gaden skal blandt andet skabe sammenhæng med det kommende projekt på posthusgrunden. 

 • Onsdag 15. juni 2022 blev en helt ny forbindelsesvej over posthusgrunden mellem Fredericiavej og Gammelhavn med forbindelse til Sjællandsgade indviet. Vejen har fået navnet Ejgil Jensens Vej efter Vejle Boldklubs mangeårige navnkundige leder. Vejen er tilsluttet Fredericiavej med et trebenet kryds ved ungehuset. Vejdirektoratet arbejder videre med Fredericiavej og tilslutning til den nye vej. 

 • Forud for byggeriet på posthusgrunden har Vejle Kommune fjernet den gamle godsbanebygning. Nedtagningen er sket på en måde, så bygningen på et senere tidspunkt kan genskabes helt eller delvist et andet sted. 

 • Herudover er vi i gang med at bygge et nyt parkeringshus på den nuværende grusparkeringsplads mellem renseanlægget og Sjællandsgade ved tunnelen.

 • De tidligere parkeringspladser på Gammelhavn er afviklet.

Vigtige datoer:

 • Juni 2023 - december 2026: NPV har sat gang i byggeriet på grunden.

 

 • September 2021 - januar 2022: Godsbanebygningen tages ned.

 • Juni 2022: Forbindelsesvejen Ejgil Jensens Vej åbnes.

 • Juni 2022: Sønderbrogade lukker - og trafikken omlægges til  den nye forbindelsesvej
  Ny Gammelhavn.

 • 3. juli 2022: Tour de France.
   
 • November 2022: Fredericiavej sideudvidelse åbner.

 • April 2023: Parkeringshuset ved Gammelhavn forventes færdigetableret.

 • April 2023: Slidlag på Fredericiavej sideudvidelse.

 • April 2023: Midlertidigt opstribningsprojekt til cyklister ved Sønderbrogade.
 • Juni 2023: Asfaltarbejde og slidlag på Sønderbrogade samt rundkørsel ved Dæmningen / Gammelhavn.
 • August 2021 - 2024/2025: NPVs byggeri etableres i to etaper.

Hvad betyder arbejdet for trafikken?

Anlægsarbejdet vil sammen med en række øvrige gravearbejder i Vejle midtby få betydning for afvikling af trafikken omkring Gammelhavn, ligesom der vil blive foretaget nogle ændringer, for cyklister, fodgængere og for parkerende på Gammelhavn. 

Hold øje med vores trafikinformationsside, hvor vi vil opdatere med seneste nyt om projekterne.

Du kan også altid danne dig et overblik over alle vejarbejder i og omkring Vejle på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan du også som bilist se niveauet af den aktuelle trængsel på vejnettet i realtid.

Hvordan sikrer vi de grønne områder?

Forud for byggeriet er det nødvendigt at fjerne nogle træer på strækningen på Fredericiavej mellem Sønderbrogade og Toldbodvej. Det arbejde er i gang.

Det skal skabe plads til at udvide vejen og skabe den nye trafiksikre forbindelse for cyklister på sydsiden af den nye forbindelsesvej.

Men det betyder ikke, at det grønne i området forsvinder. Når vi fælder træer, følger vi kommunens træstrategi.

Det betyder, at når vi fælder ét træ, så erstatter vi det med to træer. Og vi bestræber os på, at træerne bliver plantet i nærområdet.

Mobilitetsplan 2018-2030