Klik i kortet eller søg på din adresse, og få overblik over kommunens lokalplaner og byplanvedtægter.

Har du spørgsmål til Plan?

Indsend et spørgsmål og modtag svar på din email.

Har du spørgsmål om den nye ejendomsvurdering?

Plan kan ikke foretage vurderinger af udstykningsmuligheder i forhold til de nyeste ejendomsvurderinger udarbejdet af Vurderingsstyrelsen. Gælder din forespørgsel derfor udstykningsmuligheder på baggrund af den nyeste ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen, skal alle spørgsmål henvendes til Vurderingsstyrelsen (åbner eksternt link til Vurderingsstyrelsen).

Vær opmærksom på, at der i de nye ejendomsvurderinger ikke er taget højde for tinglyste servitutter. Det kan derfor være en god idé at undersøge dette, inden du tager kontakt til Vurderingsstyrelsen. Læs mere om det i denne artikel om ejendomsvurderinger og servitutter i tingbogen (åbner eksternt link til Danmarks Domstole).

 • Hvad er en lokalplan og en byplanvedtægt?

  Læs vores miniguide "Hvad er en lokalplan - og hvordan bliver den til?"

  Lokalplaner og byplanvedtægter er juridisk bindende planer for et områdes fremtidige brug.

  Før 1975 hed planerne byplanvedtægter, men efter 1975, hvor planlovene blev vedtaget, hedder de lokalplaner. 

  Lokalplaner kan indeholde bestemmelser om bl.a. hvor bygninger er placeret, og hvordan de er udformet og om der er fællesarealer. Bestemmelserne gælder kun indenfor det område, som planen omfatter.

  Før du går i gang med et større byggeri eller anlægsarbejde skal kommunen udarbejde en lokalplan for området, hvis der ikke allerede findes en.

  En lokalplan indeholder bl.a. bestemmelser om:

  • Bygningers placering
  • Bygningers udformning
  • Materialevalget
  • Brugen af farver
  • Udformning af frie arealer


  Byrådet skal godkende alle lokalplaner, som efterfølgende bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

 • Hvorfor er lokalplaner vigtige for mig?

  Hvis du har en grund, hvor der gælder en lokalplan, er den juridisk bindende for dig.  Skal du bygge eller ændre på din ejendom, skal du derfor sikre dig, at du overholder lokalplanen.

  Fra den 8. september 2009 er alle lokalplaner og byplanvedtægter indberettet til www.plandata.dk som har afløst tinglysning af lokalplaner. 

  I modsætning til kommuneplanen er lokalplaner juridisk bindende. Alle lokalplaner og byplanvedtægter er indberettet til www.plandata.dk.

 • Bliver jeg hørt, når der laves lokalplaner?

  Når vi som kommune udarbejder lokalplaner, inddrager vi dig som borger gennem en offentlig høring.

  Nye lokalplaner skal altid i offentlig i høring i 2-8 uger. Under høringen har du mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanen, inden den bliver endelig vedtaget. Der står i offentliggørelsen, hvornår der er sidste frist.

  Se lokalplaner i høring.

 • Hvem kan svare på spørgsmål om de vedtagne lokalplaner?

  Det er som hovedregel Planafdelingen, du skal kontakte, hvis du har generelle spørgsmål om vedtagne lokalplaner.

  Planafdelingen
  E-mail: plan@vejle.dk

  Hvis du i forbindelse med en byggesag har spørgsmål til en lokalplan, skal du kontakte Byggesagsafdelingen.

  Byggesag (enfamiliehuse)
  tlf. 76 81 25 61

  Byggesag (erhverv)
  tlf. 76 81 25 62

 • Hvad gør jeg, når jeg skal bygge?

  For områder, hvor der ikke er lavet lokalplaner gælder de almindelige regler i byggelovgivningen.

  Du kan finde hjælp og information om byggeri, tilladelser, ansøgninger og regler her:

 • Hvornår er der behov for nye lokalplaner?

  Der er behov for en ny lokalplan, hvis du skal lave et større bygge- og anlægsarbejde indenfor et område, hvor:

  • der ikke er en lokalplan.
  • lokalplanen ikke kan rumme projektet.
 • Hvad gør jeg, hvis mit byggeri kræver en ny lokalplan?

  Kontakt Planafdelingen for mere information.

  Planafdelingen vil kunne hjælpe med at afklare den videre proces.

Sidst opdateret: