En underretning skal indeholde så mange oplysninger som muligt, f.eks.: Barnets eller forældrenes navn og adresse. Hvad bekymrer dig? Hvad har du set eller hørt? Hvor længe har problemet stået på? Hvor kender du barnet fra?

Giv kommunen besked som borger (privat person)

Det er vigtigt, at du giver Familie- og Handicapafdelingen besked, hvis du bliver opmærksom på at et barns eller en ungs trivsel og/eller udvikling er i fare. Det er derfor godt, at du handler på din bekymring og laver en underretning.

Fremgangsmåde:

Du har mulighed for at lave en underretning ved personligt fremmøde (Skolegade 1, 7100 Vejle), telefonisk (tlf.: 76 81 51 16) eller skriftligt (via nedenstående link).

Du bør give så mange relevante informationer som muligt om barnet /den unge og om din konkrete bekymring.

Vi foretrækker, at du oplyser dit navn og din relation til barnet i forbindelse med underretningen, da det forbedrer vores muligheder for at hjælpe familien og barnet. Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi også mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger. Det vil være en stor hjælp i vores arbejde.

Hvis du opgiver dit navn i forbindelse med underretningen vil forældrene til barnet få oplyst, hvem der har underrettet, idet underretningen vil blive gennemgået med forældrene.

Du har også mulighed for at underrette anonymt. Ønsker du at underrette anonymt, skal du via nedenstående link, ikke give oplysningerne om dig selv, f.eks. navn, adresse eller lignende. Dine oplysninger vil ikke fremgå af underretningen.


Giv besked uden for vores åbningstid

Uden for Familie- og Handicapafdelingens åbningstid kan du kontakte den sociale bagvagt via Politiet på telefon 114.

 

Giv kommunen besked som professionel (f.eks. skolelærer, sundhedsplejerske, pædagog, læge)

Alle der arbejder på børne- og ungeområdet har skærpet underretningspligt. Det vil sige, at du har pligt til at sende en underretning til Familie- og Handicapafdelingen, hvis du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år, kan have behov for særlig støtte.

  • Kommunale skoler, institutioner, sundhedsplejen og interne samarbejdsparter bedes udfylde underretningsskemaet (findes i SBSYS som kladdeskabelon) og sende det til fammo@vejle.dk

  • Private institutioner, skoler, læger, sygehuse m.v. skal logge på med deres virksomheds MitID, således at underretningen bliver sendt via deres virksomheds digitale postkasse på virk.dk.

 

Sidst opdateret: