Giv kommunen besked

En underretning skal indeholde så mange oplysninger som muligt, f.eks.: Barnets eller forældrenes navn og adresse. Hvad bekymrer dig? Hvad har du set eller hørt? Hvor længe har problemet stået på? Hvor kender du barnet fra?

Giv kommunen besked som borger (privat person)

Det er vigtigt, at du giver Familie- og Handicapafdelingen besked, hvis du bliver opmærksom på at et barns / en ungs trivsel og udvikling er i fare. Det er derfor godt, at du handler på din bekymring og laver en underretning.

Du bør give så mange relevante informationer som muligt om barnet /den unge og om din konkrete bekymring.

Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger. Det vil være en stor hjælp  i vores arbejde.

 

Hvis du ønsker  at være anonym, skal du ikke udfylde oplysningerne om dig selv, ligesom du skal undgå at komme med oplysninger, som kan vise hvem du er. 

Giv kommunen besked som professionel (f.eks. skolelærer, sundhedsplejerske, pædagog, læge)

Alle der arbejder på børne- og ungeområdet har skærpet underretningspligt. Det vil sige, at du har pligt til at sende en underretning til Familie- og Handicapafdelingen, hvis du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år, kan have behov for særlig støtte.

  • Kommunale skoler, institutioner, sundhedsplejen og interne samarbejdsparter bedes udfylde underretningsskemaet (findes i SBSYS som kladdeskabelon) og sende det til fammo@vejle.dk

  • Private institutioner, skoler, læger, sygehuse m.v. skal logge på med deres virksomheds NemID, således at underretningen bliver sendt via deres virksomheds digitale postkasse på virk.dk.

 

Giv kommunen besked - ring til Familie- og Handicapafdelingen

Ring på telefon 76 81 51 16, hvis du mundtligt vil fortælle om din mistanke eller bekymring for et barn.

Giv kommunen besked - anonym

Underretning ved telefonisk henvendelse:
Du skal være opmærksom på, at når du henvender dig telefonisk, har kommunen notatpligt efter offentlighedslovens § 13.
Det betyder, at du ikke skal opgive navn eller andre kontaktoplysninger i telefonen, hvis du ønsker at indgive en anonym underretning.

Giv besked personligt

Du kan møde op i Familieafdelingens modtagelse i Skolegade 1, 7100 Vejle inden for vores åbningstid.

Giv besked uden for vores åbningstid

Udenfor Familie- og Handicapafdelingens åbningstid kan du kontakte den sociale bagvagt via politiet på telefon 114.

Sidst opdateret: 31. marts 2017