Hvis I vil giftes, skal I som det første udfylde en ægteskabserklæring. Det gælder både for vielser i kirken og på rådhuset.

Internationale par

Er I et internationalt par? Så kan det være, at det ikke er kommunen, som skal behandle jeres ansøgning. Læs mere det om her:

Når I vil giftes

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset
 • Internationale par skal søge om ægteskab hos Familieretshuset

  Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

  I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

  Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

  Kommunen behandler sagen, når begge parter:

  • er danske eller nordiske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Udfyld ægteskabserklæring

Alle par, der ønsker at blive gift, skal udfylde en ægteskabserklæring herunder. Det gælder uanset, om I vil vies i kirken, på rådhuset eller et andet sted. 
Er I et international par, kan der gælde andre regler, som I kan læse mere om i afsnittet ovenfor. 

Ægteskabserklæringen bliver automatisk sendt til os, og vi giver jer besked, når vi har behandlet den. Det kan være en god idé først at undersøge, om I opfylder betingelserne for at blive gift

Spørgsmål og svar om vielse i Vejle Kommune

 • Hvor skal vi henvende os, hvis vi vil giftes på rådhuset?

  Hvis I bor i Vejle Kommune og ønsker at blive gift på rådhuset her, skal I starte med at udfylde en ægteskabserklæring med MitID. Vi kontakter jer, når den er godkendt.

  Hvis I bor i en anden kommune, skal I først have lavet en prøvelsesattest der. Når I har den, kan I kontakte os og aftale nærmere.

 • Hvor foregår vielsen?

  Vielser foregår normalt på "Det gamle Rådhus" (på Rådhustorvet i Vejle).

  Hvis I ønsker at blive gift et andet sted (som I har et tilhørsforhold til), kan vi dog tage det i betragtning.

  Hvis en af jer er alvorligt syg, kan vielsen foregå enten i jeres hjem eller på sygehuset.

 • Hvornår kan vi blive gift på rådhuset?

  Onsdage kl. 10.00 – 14.00
  Torsdage kl. 10.00 – 16.00
  Fredage kl. 10.00 – 13.00
  De fleste lørdage fra kl. 10.00 – 11.30

  Bemærk, at I ikke kan blive gift på søndage, helligdage eller kommunens øvrige lukkedage.

  Vi aftaler det endelige tidspunkt for vielsen, når vi har godkendt jeres ægteskabserklæring eller modtaget en prøvelsesattest.

 • Skal vi selv sørge for vidner?

  Ja - I skal selv have to vidner med til vielsen.

  Vær opmærksom på, at I skal oplyse deres navne på forhånd. 

 • Må vi have gæster med?

  Ja - I er meget velkomne til at tage gæster med til vielsen.

  Husk at fortælle dem, at vielsen foregår på "Det gamle Rådhus" på Rådhustorvet i Vejle og ikke i administrationsbygningen i Skolegade. 

  Adgang for gangbesværede på Det Gamle Rådhus

  Hvis I har gangbesværede gæster med, kan de benytte elevatoren på bagsiden af "Det gamle Rådhus".

 • Hvad gør vi, hvis vi vil giftes i en kirke?

  I skal starte med at udfylde en ægteskabserklæring med MitID.

  Den bliver automatisk sendt til os, og når vi har godkendt den, sender vi jer en prøvelsesattest.

  Den skal I så selv sende til præsten i den kirke, hvor I skal giftes.

  Detaljerne omkring vielsen skal I aftale med præsten.  

 • Hvad gør vi, hvis vi vil giftes i en anden kommune?

  I skal starte med at udfylde en ægteskabserklæring med MitID.

  Den bliver automatisk sendt til os, og når vi har godkendt den, sender vi jer en prøvelsesattest.

  Den skal I så selv sende til den kommune, hvor I skal giftes.

 • Hvor kan vi få mere at vide?

  Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Borgerservice.

Kontakt Borgerservice - vielser

Skolegade 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 00 14

Telefontid

 • mandag - onsdag 8 - 15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 8 - 14

Fremmøde

 • mandag - onsdag 10 -15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 10 -12

E-mail: vielse@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: