Du kan frit vælge at skifte til en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Det er gratis at skifte, hvis:

 • din læge lukker sin praksis (eller hvis den deles i flere)
 • du flytter
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte.

Ellers koster det 220 kr. 

Bestil tid i Borgerservice

I øjeblikket skal du bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Valg af læge

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
 • Vælg læge

  Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

  Lægevalg og flytning
  Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

  Du kan vælge læge på ny, hvis du:
  • flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).
  • flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge og ikke bor i hovedstadsområdet.

  Du kan vælge en læge, der har lukket for tilgang af patienter, hvis lægen indvilger heri.
  Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. 

  Regler for hjemmebesøg

  Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

  Valg af læge på plejehjem eller bosted

  Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

 • Hvordan skifter jeg læge?

  Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

 • Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

  Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig.

  • Det er gratis at skifte læge i den måned, du fylder 15 år og i måneden efter. Herefter koster det 220 kr. (2023)
  • Du skal have NemID/MitID for at skifte læge.

  Fra du fylder 15 år, gælder desuden:

  • Dine forældre kan ikke længere skifte læge for dig digitalt. Hvis du ønsker dine forældres hjælp til lægeskift, skal de gå på borgerservice og vise gyldig legitimation, samt en fuldmagt fra dig til lægeskiftet.
 • Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

  På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

  • lægens træffetider
  • lægens køn og alder
  • om lægen tager imod nye patienter
  • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
  • om der er handicapvenlige adgangsforhold
  • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
  • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.
 • Få overblik over dine konsultationer

  På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

  Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

Sidst opdateret: