Du kan frit vælge at skifte til en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Skift læge digitalt

Bestil tid i Borgerservice

Du skal altid bestille tid, inden du møder op i Borgerservice, så er vi sikre på at kunne betjene dig. 

Hvad koster det at skifte læge?

Det er gratis at skifte læge, hvis:

 • din læge lukker sin praksis (eller hvis den deles i flere)
 • du flytter
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte.

Ellers koster det 225 kr. (2024)

Valg af læge

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
 • Vælg læge

  Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

  Valg af læge, når du skal flytte

  Når du flytter, kan du enten:

  • vælge at beholde din nuværende læge eller
  • vælge en ny læge som har åbent for tilgang af patienter.

  Det er gratis at vælge ny læge, hvis du gør det i forbindelse med din flytning. Venter du med at vælge ny læge, skal du betale et gebyr for lægeskiftet.

  Vælger du en læge, der ligger mere end 15 km fra din bopæl (5 kilometer i hovedstadsområdet), accepterer du, at du ikke kan opsøge anden læge nær din bopæl i tilfælde af ikke-livstruende sygdom. 

  Hvis du ønsker en læge med lukket patienttilgang

  Du kan vælge en læge, der har lukket for tilgang af nye patienter, hvis du opfylder mindst én af disse betingelser:

  • Din ægtefælle, samlever eller andre på din adresse har den læge
  • Du fylder 15 år, og den læge, du vil have, er læge for mindst en af dine forældre
  • du overgår fra sygesikringsgruppe 2 til 1, og lægen er den læge, som du senest har været tilmeldt i sygesikringsgruppe 1.
  • Der ikke er mindst 2 læger med åbent for tilgang af nye patienter inden for 15 kilometer fra din bopæl (5 kilometer, hvis du bor i hovedstadsområdet). Lægevalget er afhængigt af, at lægen med lukket for tilgang accepterer din ansøgning om dispensation.
  Regler for hjemmebesøg

  Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

  Hvis du vælger en læge, som ligger længere end 15 km fra din bopæl (5 kilometer i hovedstadsområdet), har du fortsat ret til hjemmebesøg, hvis din læge vurderer det nødvendigt. Hvor det ikke er muligt for din egen læge at aflægge hjemmebesøg, kan din læge efter konkret aftale med stedlig læge, lade denne løse hjemmebesøgsopgaven.

  Valg af læge på plejehjem eller bosted

  Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

 • Hvordan skifter jeg læge?

  Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

 • Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

  Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig.

  • Det er gratis at skifte læge fra den dag i måneden, du fylder 15 år, og i 60 dage efter. Herefter koster det 225 kr. (2024)
  • Du skal have MitID for at skifte læge.
 • Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

  På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

  • lægens træffetider
  • lægens køn og alder
  • om lægen tager imod nye patienter
  • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
  • om der er handicapvenlige adgangsforhold
  • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
  • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.
 • Få overblik over dine konsultationer

  På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

  Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

Sidst opdateret: