Du kan booke, flytte, aflyse tider, læse tandjournal, opdatere oplysninger om helbred og få påmindelser pr sms og mail i Selvbetjeningen.

Forældre til en ung mellem 15 og 17 år?

De 15 - 17-årige skal selv logge ind på Selvbetjeningen og under deres profil give adgang til deres forældre, hvis de ønsker det.

Du skal bruge dit MitID

I Selvbetjeningen kan du

 • Oprette Profil
 • Tilmelde og afmelde påmindelser pr. sms og mail.
 • Læse tandjournaler m.m.
 • Opdatere helbredsoplysninger

Du kan frit vælge, om dit barn skal have tandpleje hos en kommunal tandklinik eller hos en privat tandlæge

Du skal huske at give Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune besked, hvis du ønsker at skifte til en privat tandlæge. 

Mere om frit valg-ordningen

 • Om frit valg

  Ordningen bliver trinvist indført, således at alle unge kan få gratis tandpleje i 2025.

  I 2024 er det de 18-20-årige, der bliver omfattet (født i 2006).

  Først i 2025 er ordningen helt gennemført, så alle de 18-21-årige er omfattet

  Du får gratis tandpleje og behandling hos den kommunale tandpleje fra fødslen og indtil 22-års fødselsdagen. (Det gælder for unge født efter den 31. december 2003).

  Du skal huske at give Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune besked, hvis du ønsker at skifte til en privat tandlæge. 

 • Frit valg 0-15 årige

  Hvis dit barn er under 16 år, og du ønsker at bruge en privat tandlæge, dækker Vejle Kommune 65 % af regningen. Du skal selv betale de sidste 35 % af regningen.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje.
   Derfor kan du ikke forvente, at Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, tandblegning og påsætning af tandsmykker.
 • Frit valg 16-21 årige

  Hvis dit barn er under 22 år, og du ønsker at bruge en privat tandlæge, dækker Vejle Kommune 100 % af regningen til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten, fx undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.

  Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, fx operativ fjernelse af visdomstænder, bideskinner og tandreguleringsbehandling, skal din tandlæge altid ansøge Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune om tilskud til behandlingen.

  I modsat fald er der intet tilskud fra Børne- og Ungetandplejen til behandlingen, men 100 % egenbetaling.

  Der kan være varierende grad af egenbetaling for 16-21-årige, der modtager behandlinger uden fast pris efter overenskomst ved en privat tandlæge, hvis ydelsen er en anden eller dyrere end Børne- og Ungetandplejens. 

  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Børne- og Ungetandplejen vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungetandplejen, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, tandblegning og påsætning af tandsmykker.
Sidst opdateret: