Se film om Bo-Vejle: Få en rundvisning og se, hvordan vi bor, og hvad vi laver.

Bo-Vejle består af elleve bofællesskaber med i alt 127 boliger i Vejle og Give. De fleste boliger er moderne toværelseslejligheder med tekøkken/køkken, eget bad og adgang til fællesarealer. Enkelte af boligerne er etrumsboliger med tekøkken og eget bad.

 • Hvem bor i Bo-Vejle?

  I Bo-Vejle bor mennesker med forskellige fysiske og psykiske handicaps. Fælles for dem er, at de har individuelle behov, som den socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i.

 • Hvordan er de fysiske rammer og beliggenheden?

  Bo-Vejle har 11 bofællesskaber på fire adresser.

  Bredballe Byvej 43 og 67, Vejle Ø
  Alle boliger er toværelseslejligheder med eget tekøkken/køkken, bad og adgang til fællesarealer.

  Adresse: Bredballe Byvej 43 og 67, Bredballe, 7120 Vejle Ø

  Transport: 50 m
  Indkøb: 100 m
  Beskæftigelse: 5 km

  ----

  Grundet Bygade 19a og 19b, Vejle 
  Alle boliger er toværelseslejligheder med eget tekøkken/køkken, bad og adgang til fællesarealer.

  Adresse: Grundet Bygade 19a og 19b, 7100 Vejle

  Transport: 200 m
  Indkøb: 1½ km
  Beskæftigelse: 1 km

  ----

  Ringdams Kobbel 163, 165 og 167, Vejle
  Alle boliger er toværelseslejligheder med eget tekøkken/køkken, bad og med adgang til fællesarealer.

  Adresse: Ringdams Kobbel 163, 165 og 167, 7100 Vejle 

  Transport: 200 m
  Indkøb: 1½ km
  Beskæftigelse: 1 km

  ----

  Søndermarken, Give
  Søndermarken består af fire botilbud i Give:

  Højbo/Solsikken
  Sønderbo
  Dalen/Skrænten
  Bakken

  En del af boligerne er toværelseslejligheder med eget tekøkken/køkken, bad og adgang til fællesarealer. De resterende er etværelseslejligheder med eget bad og toilet.

  Adresse: Søndermarken 24, 26, 28 og 30A-38E, 7323 Give

  Transport: 500 m
  Indkøb: 400 m
  Beskæftigelse: 700 m og 1½ km

 • Hvordan er hverdagen?

  Vi tror på, at alle har mulighed for at udvikle sig og bestemme over eget liv. Vi arbejder derfor på at gøre hver enkelt i stand til at få mest mulig indflydelse i hverdagen og en højere livskvalitet.

  Vores pædagogik

  Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) samt neuropædagogik, sansestimulering og anvendelse af forskellige støttesystemer. Det betyder, at vi indretter vores indsats i forhold til den enkeltes forudsætninger med fokus på dennes ressourcer, behov og drømme for livet.

  Rammen for arbejdet tager afsæt i etiske refleksioner, og borgerne bliver støttet i at leve et liv på egne præmisser. Vi bruger også gerne moderne velfærdsteknologi, f.eks. tablets til at skabe mere struktur i hverdagen.

  Læs mere om vores kerneopgave, pædagogik og værdier i pjecen "Konge i eget liv" 

  Afdelingerne har egne hverdagsrytmer og traditioner. Derudover er der traditioner og aktiviteter på tværs af afdelingerne. Om sommeren er der ferieture på tværs, og der er sommeruger med flere tværgående aktiviteter.

  I dagtimerne har de fleste af borgerne entet et beskæftigelsestilbud eller et aktivitets- læringstilbud i Karriereværkstedet. Nogle af de yngre borgere er også i gang med den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. (STU)

  Læs mere om Karriereværkstedet.

   

   

 • Hvordan søger jeg?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

 • Er du pårørende?

  Pårørende er vigtige i vores pædagogiske arbejde. Vi lægger derfor vægt på et godt samarbejde.

  Når en borger får tilbudt en en bolig, holder vi et møde, hvor vi laver en forventningsafstemning, så vi kan skabe grundlag for det bedst mulige samarbejde.

  Bo-Vejle har en støtteforening med pårørende, der laver aktiviteter for borgerne.

  Hvis du gerne vil høre mere om støtteforeningens arbejde og de vedtægter de arbejder under er du velkommen til at kontakte
  Formand Ann Clausen på 21475080 eller alclausen@privat.dk eller
  Næstformand Holger Therkelsen på 21799484 eller hitherkelsen@hotmail.com

 • Har du lyst til at blive frivillig?

  Hvor meget tid, du har lyst til at bruge som frivillig, er op til dig - 1 time om ugen eller måneden... Du bestemmer.

  Noget af det, borgerne kunne tænke sig, er:

  • Besøg af dig og din hund
  • Gåture i lokalområdet
  • Cafe- eller værtshusbesøg
  • Biografbesøg
  • Se fodboldkamp
  • Hjælp til puslespil
  • Højtlæsning fra aviser og blade

  Har du lyst til at blive frivillig? Så ring eller skriv til os, og vi finder noget, som passer til dig.

Bredballe Bofællesskaber - Bredballe Byvej og administration
Bredballe Bofællesskaber
Bredballe Bofællesskaber
Bredballe Bofællesskaber
Sidst opdateret: