Se film om Spurvetoften: Få en rundvisning og se, hvordan vi bor, og hvad vi laver

Spurvetoften har 37 toværelseslejligheder med soveværelse, stue med køkken og udgang til egen terrasse. Boligerne er inddelt i tre mindre grupper.

 • Hvem bor på Spurvetoften?

  Målgruppen er mennesker med autisme eller en tilsvarende udviklingsforstyrrelse. Vores beboere kan være fysisk velfungerende, men psykisk befinder de sig på de tidligere udviklingstrin.
 • Hvordan er de fysiske rammer og beliggenheden?

  Spurvetoften har boliger på to adresser: Buen 22 og 24. På hver adresse er der tre mindre bogrupper. I hver bogruppe er der fra hver lejlighed adgang til et fællesareal og et fælles større køkken.

  ----------------

  Afstand til Vejle: 14 km
  Bus: 50 meter
  Tog: ½ km
  Indkøb: 800 meter
  Dagtilbud: 150 meter

 • Hvordan er hverdagen?

  Vores tilgang er neuropædagogisk, dvs. at vi indretter vores indsats i forhold til hver enkelt, så han eller hun kan leve et så selvstændigt liv som muligt, bl.a. ved at øve evnen til at kommunikere, vælge selv og give udtryk for egne ønsker og behov.

  Vi arbejder derfor ikke efter en bestemt pædagogisk metode, men tager afsæt i, hvad der virker for den enkelte.

  Fælles for alle, der bor på Spurvetoften, er dog, at de er afhængige af praktisk hjælp og støtte - og har brug for sammenhæng, struktur og forudsigelighed i hverdagen for at nedbringe kompleksitet og konflikter. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger møder den samme pædagogiske tilgang og kommunikation, hvad enten han eller hun er i sit botilbud eller i et aktivitets- og læringstilbud (Troldehuset).

  Vi arbejder også med at forebygge og håndtere konflikter og udadreagerende adfærd, ligesom vi arbejder med særlige og individuelle kommunikationssystemer: Billeder, piktogrammer mv., som fortæller, hvad der nu skal ske – for at skabe forudsigelighed.

  De fleste, som bor på Spurvetoften, er i aktivitets- og læringstilbuddet ”Troldehuset”, som er målrettet Spurvetoftens målgruppe. 

  Læs mere om Troldehuset.

 • Hvordan søger jeg?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

Fakta: Boform efter § 105 almenboligloven med tilknyttet døgnstøtte efter § 85 i serviceloven.

Spurvetoften
Spurvetoften
Sidst opdateret: