Har du brug for hjælp til din personlige pleje eller svært ved at klare praktiske opgaver i hjemmet som rengøring, vask og indkøb? Så kan du søge hjemmehjælp.

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt en visitator i Myndighedsafdelingen, der sammen med dig vurderer dit behov for hjemmehjælp. Det kan I gøre via telefon, hjemme hos dig, eller I kan mødes i Myndighedsafdelingen. Tag gerne en pårørende eller en ven med til mødet.

 • Hvilken personlig pleje kan jeg få hjælp til?

  • Komme i og af tøjet
  • Komme op om morgenen og i seng om aftenen
  • Få en middagslur
  • Toiletbesøg
  • Bad
  • Anrette måltider

   

  Du kan få hjælp til de opgaver, du i en periode eller varigt ikke selv kan klare. Målet er at bevare de færdigheder, du har.

 • Hvilken praktisk hjælp kan jeg få?

  Rengøring og vask
  Du kan få hjælp til rengøring hver 14. dag. Det er en individuel vurdering, om du har behov for rengøring og hvor meget. Du kan højst få rengjort 70 m2 og følgende: Et køkken, et badeværelse, et soveværelse, et opholdsrum, en entré og eventuelle gangarealer imellem disse rum. I disse rum kan vi støvsuge, tørre støv af, vaske gulv og gøre køkken og bad rent.

  Du kan også få hjælp til f.eks. tøjvask, skift af sengelinned, rengøring af køleskab - alt sammen efter behov.

  Indkøb
  Du kan få hjælp til indkøb, hvis du ikke selv kan bringe dine varer hjem og ikke bor sammen med andre voksne, der kan klare denne opgave.

  En gang om ugen kan du få bragt dagligvarer hjem. Kommunen betaler gebyret for at få varerne bragt ud. Du kan også få hjælp til at sætte varerne på plads. Kan du ikke selv bestille varerne telefonisk eller skriftligt, kan du få hjælp af det personale, som i forvejen kommer i dit hjem. 

  Se, hvilke købmænd/leverandører som Vejle Kommune har aftaler med.

  Du kan få hjælp til de opgaver, du i en periode eller varigt ikke selv kan klare. Målet er at bevare de færdigheder, du har.

 • Hvem leverer hjemmehjælpen? (frit valg af leverandør)

  Du kan frit vælge en leverandør til praktisk og personlig hjælp.

  Du kan vælge mellem følgende tre leverandører:

 • Hvad koster hjemmehjælp?

  Hjemmehjælp er gratis. 

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit behov for hjælp ændrer sig?

  Du skal snakke med din hjemmehjælper eller visitator - både hvis du har behov for mere eller mindre hjælp.

  Vi vurderer løbende den hjælp, du får. Du og leverandøren af hjælpen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer, som gør, at du eller din ægtefælle bliver i stand til at løse en opgave, som du får hjælp til.

 • Hvilke klagemuligheder har jeg?

  Hvis du vil klage over tildelingen af hjælp, skal du klage skriftligt eller mundtligt til Myndighedsafdelingen.

  Vi skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået vores brev om tildeling af hjælp. 

  Sådan behandler vi din klage
  Vi vurderer, om vi fastholder eller ændrer afgørelsen, og du får skriftligt svar senest efter 4 uger.

  Hvis vi holder fast i afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen.

  Klage over leverandør
  Hvis du vil klage over leverandøren, skal du selv kontakte din leverandør.

  Mere information?
  Kontakt Myndighedsafdelingen for nærmere information.

 • Hvad siger loven om hjemmehjælp?

 • Indsatskatalog med kvalitetsstandarder og serviceniveau

  Læs om vores serviceniveau, herunder mål og kriterier for at tildele en indsats, lovgrundlag, rettigheder og pligter i indsatskataloget.

  Indsatskataloget er det katalog, som visitator, kommunale og private leverandører, de
  trænende terapeuter, hjemmesygeplejen og de sagsbehandlende terapeuter arbejder ud fra.

  Indsatskataloget kan ikke læses op. Hvis der er behov for det, kan det udleveres ved henvendelse til Myndighedsafdelingen.

 • Sådan fører vi tilsyn med din hjemmehjælp

  Hvis du får praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, skal Myndighedsafdelingen føre tilsyn med din hjælp.

  Vi kommer uanmeldt.

  Tilsynet sikrer, at du får den hjælp, du har krav på. Samtidig ønsker vi at vide, hvordan du oplever hjælpen.

  Når vi har gennemført et vist antal tilsyn, mødes vi med leverandøren for at tale om evt. problemstillinger. Det vil ikke være alle, der modtager hjælp, som vil få tilsynsbesøg.

  Seniorudvalget og Voksenudvalget følger op på tilsynspolitikken en gang om året.

 • Kommunale tilsynsrapporter hjemmeplejen - Serviceloven § 156c

  Hent nedenfor rapporter for uanmeldte tilsyn 2023

  Distrikt Brejning-Smidstrupparken
  Distrikt Børkop By
  Distrikt Egtved
  Distrikt Give
  Distrikt Jelling
  Distrikt ND5 - Praktisk bistand
  Distrikt Nørremarken
  Distrikt VD2
  Distrikt VD5 Bredsten
  Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen
  Distrikt Ø3 Bredballe-Engum
  Distrikt ØD4 Vinding-Mølholm

  Betty Sørensen Parken Hjemmepleje

  Private leverandører
  Luksuspleje ApS
  Sundplejen APS

  I 2023 pågår der en ændring i distriktsstrukturen i hjemmeplejen. Dette indebærer bl.a. ændring af distriktsnavne samt opdeling af nogle af distrikterne.

  Hent nedenfor rapporter for uanmeldte tilsyn 2022
  Distrikt ND1
  Distrikt ND2
  Distrikt ND3
  Distrikt ND5 - Praktisk Bistand
  Distrikt VD2
  Distrikt VD4
  Distrikt ØD2
  Distrikt ØD3
  Distrikt ØD4
  Sundplejen


  Samlet årsrapport for uanmeldte tilsyn 2021
  Hent årsrapport 2021

 • Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Sundhedsloven § 213 og Servicelovens §§ 150-150d.

  Her kan du læse tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed  for deres tilsyn med behandlingssteder og relevante enheder på ældreområdet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

  Tilsynsrapporterne er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de. Rapporter fra samme plejeenhed erstatter hinanden, og det er derfor kun den nyeste version, der er tilgængelig. 

  Eventuelle påbud


   

   

Kontakt Myndighedsafdelingen - hjemmehjælp

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 82

Telefontid

 • Mandag-tirsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

Fremmøde

 • Mandag-tirsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: