Hvis du har erhvervsaffald til deponi, har du flere muligheder for at aflevere det korrekt.

Sådan afleverer du små mængder erhvervsaffald til deponi

Mindre mængder erhvervsaffald til deponi kan du aflevere på genbrugspladsen. Hvis du ønsker dokumentation til Miljøtilsyn, kan du udfylde en affaldsdeklaration.

Sådan afleverer du store mængder erhvervsaffald til deponi

Du kan aflevere affaldet til DeponiSyd.

Erhvervsaffald til deponi er f.eks.:

  • Affald, der ikke kan brændes som f.eks. eternitplader
  • Asbestholdigt affald - skal være pakket i lukkede big-bags
  • Affald, der ikke egner sig til forbrænding f.eks. ikke-genanvendeligt PVC.
  • Andet affald, der ikke kan/må genanvendes eller brændes, f.eks. tungmetalforurenet affald såsom slam
  • Imprægneret træ, som ikke må forbrændes og ikke kan materialenyttiggøres.

Det er virksomhedens ansvar, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet, når I ønsker at aflevere affald til deponering. I er samtidig ansvarlige for, at oplysningerne om affaldets karakter er korrekte.
(Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse).

På deponisyd.dk kan I læse, hvilke typer erhvervsaffald de modtager til deponi

Ring til Deponi Syd I/S på 24 40 38 73 og forhør dig om vilkår og priser.

 

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

  • Mandag til torsdag 8.00-15.00
  • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Sidst opdateret: