Affald til deponi

Før du afleverer dit deponeringsegnede affald, skal du udfylde en affaldsdeklaration. Du kan aflevere affaldet enten til AffaldGenbrug eller DeponiSyd

Ved deponeringsegnet affald forstås f.eks.:

 • Affald, der ikke kan brændes som f.eks. eternitplader
 • Asbestholdigt affald - skal være pakket i lukkede big-bags
 • Affald, der ikke egner sig til forbrænding f.eks. ikke-genanvendeligt PVC.
 • Andet affald, der ikke kan/må genanvendes eller brændes, f.eks. tungmetalforurenet affald såsom slam
 • Imprægneret træ, som ikke må forbrændes og ikke kan materialenyttiggøres.

Det er jeres virksomheds ansvar, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet, når I ønsker at aflevere affald til deponering. I er samtidig ansvarlige for, at oplysningerne om affaldets karakter er korrekte.
(Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse)

Affald, som vi ikke modtager, kan afleveres hos Deponi Syd:

 • Slam
 • Sand og ristestof
 • Gadeopfej
 • Støvende affald
 • Affald fra brandtomter

Ring til Deponi Syd I/S på 50 80 80 29 eller 50 80 00 98, og forhør dig om vilkår og priser, eller klik ind på www.deponisyd.dk

 

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

Sidst opdateret: 03. oktober 2019