Hvis du har erhvervsaffald til nedgravning på et deponi, har du flere muligheder for at aflevere det korrekt.

Sådan afleverer du små mængder erhvervsaffald til nedgravning på et deponi

Mindre mængder erhvervsaffald til nedgravning på et deponi kan du aflevere på genbrugspladsen. Hvis du ønsker dokumentation til Miljøtilsyn, kan du udfylde en affaldsdeklaration.

Sådan afleverer du store mængder erhvervsaffald til nedgravning på et deponi

Du kan aflevere affaldet til DeponiSyd.

Erhvervsaffald til nedgravning på et deponi er f.eks.:

  • Affald, der ikke kan brændes som f.eks. eternitplader
  • Asbestholdigt affald - skal være pakket i lukkede big-bags
  • Affald, der ikke egner sig til forbrænding f.eks. ikke-genanvendeligt PVC.
  • Andet affald, der ikke kan/må genanvendes eller brændes, f.eks. tungmetalforurenet affald såsom slam
  • Imprægneret træ, som ikke må forbrændes og ikke kan materialenyttiggøres.

Det er virksomhedens ansvar, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet, når I ønsker at aflevere affald til nedgravning på et deponi. I er samtidig ansvarlige for, at oplysningerne om affaldets karakter er korrekte.
(Jf. Deponeringsbekendtgørelsens bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse).

På deponisyd.dk kan I læse, hvilke typer erhvervsaffald de modtager til deponi

Ring til Deponi Syd I/S på 24 40 38 73 og forhør dig om vilkår og priser.

 

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

  • Mandag til torsdag 8.00-15.00
  • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: