Klinisk risikoaffald er det affald, der bliver produceret i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, og som kan være uhygiejnisk, uæstetisk og være forbundet med en særlig smitterisiko.

Hvis du udelukkende har klinisk risikoaffald i form af skærende og stikkende genstande, må du aflevere det på genbrugspladsen, hvis det er pakket i de særlige kanylebokse, som hører til ordningen for klinisk risikoaffald i Vejle Kommune. Du skal aflevere boksene til personalet på genbrugspladsen på hverdage inden for genbrugspladsens åbningstid. Du må ikke bare stille dem fra dig. Husk at lave en elektronisk indberetning. 

Affaldets karakter gør, at der gælder særlige regler for, hvordan du skal pakke og opbevare affaldet, og hvordan det skal destrueres. 

Der findes tre grupper af klinisk risikoaffald:

 1. Skærende og stikkende genstande
 2. Smitteførende affald
 3. Vævsaffald

Skærende og stikkende genstande skal opbevares i de særlige kanylebokse, som bliver brugt i Vejle Kommunes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. 

Hvis du løber tør for kanylebokse, er du velkommen til at hente nye på genbrugspladsen.

 • Hvem er omfattet af ordningen for klinisk risikoaffald?

  Følgende faggrupper producerer typisk klinisk risikoaffald - f.eks.:

  • Læger
  • Tandlæger
  • Plejecentre
  • Hjemmeplejen
  • Behandlings- og plejeinstitutioner
  • Skønheds- og hudplejer
  • Fodterapeuter
  • Tatovører og piercere
  • Dyrlæger
  • Hospitaler
  • Fødeklinikker
  • Politiet
  • Zoologiske haver og dyreparker
  • Laboratorier
  • Landbrug med dyrehold, hvor ordningen især retter sig mod kanyler og skalpeller, men ikke mod kadavere

   

 • Hvordan fungerer ordningen for klinisk risikoaffald?

  Enhver virksomhed og institution, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at tilmelde sig ordningen.

  Klinisk risikoaffald må ikke blandes med andet erhvervsaffald. Det skal afleveres efter behov - mindst én gang om året.

  Det er Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, der administrerer ordningen, men indsamling og behandling af affaldet og fakturering af gebyrer for ordningen er overdraget til Stena Miljø A/S på baggrund af en licitation.

  Kontakt Stena Miljø, når du gerne vil have hentet de stikkende og skærende genstande.

  Ring i god tid og mindst 14 dage før den ønskede afhentning.

  Stena Miljø A/S bestemmer i samarbejde med din virksomhed, hvor tit det kliniske risikoaffald skal hentes. Det afhænger blandt andet af mængderne og af de hygiejniske forhold på stedet.

  Kanylebokse kan afleveres i Kemihuset på genbrugspladsen.

 • Hvordan tilmelder jeg min virksomhed til ordningen?

  Du tilmelder din virksomhed til ordningen for klinisk risikoaffald ved at sende en mail til ressourcergenbrug@vejle.dk 
  med følgende oplysninger: 

  • Virksomhedens navn
  • Adresse
  • CVR-nummer
  • P-nummer

  Skriv meget gerne Klinisk risikoaffald i emnefeltet.

 • Hvad koster ordningen?

  Gebyr for klinisk risikoaffald afregnes direkte med Vejle Kommunes indsamler. 

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: