Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer december 2020

Highlight 1 - vækstbarometer september 2020
Laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne
Highlight 2 - vækstbarometer september 2020
116.665 indbyggere i 3. kvartal af 2020
Highlight 3 - vækstbarometer september 2020
Positiv tendens i byggeaktiviteten
Highlight 4 - vækstbarometer september 2020
Voksende arbejdsstyrke
Highlight 5 - vækstbarometer september 2020
3,6 % flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere

Highlights

  • Laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne
  • Flere ledige ungdomsboliger
  • Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger

Vækstbarometeret fra december 2020 runder et på mange måder historisk år af. 2020 har i den grad været et været ulig andre år. Coronavirussen, der først lukkede Danmark ned i marts, florerer stadig i samfundet. Selvom følgevirkningerne af coronakrisens indtog endnu ikke har udfoldet sig i fulde, så kan det spores i væksten i Vejle Kommune. Vi kan observere en nedgang i antal kommercielle overnatninger på 15 %, færre nye virksomheder er kommet og ledigheden er stadig højere end før coronakrisen.

Vi ser dog også positive tendenser, såsom en fortsæt befolkningstilvækst og den højeste gennemsnitlig indkomst pr. indbygger blandt sammenligningskommunerne.

Befolkningstilvækst 

Vejle Kommune har oplevet en fortsat stor befolkningstilvækst. Siden 2015 er indbyggertallet vokset fra 110.471 til 116.665 i årets tredje kvartal. Det svarer til en vækst på 5,6 %. 

Stigende arbejdsudbud, faldende ledighed og høj gennemsnitsindkomst
Arbejdsstyrken forventes fortsat at vokse fremadrettet mod 2022 i Vejle Kommune. Ledigheden steg fra marts til og med maj måned, men har været faldende siden. Vejle Kommune har haft den laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne i hele perioden. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger i Vejle Kommune er større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i samtlige sammenligningskommuner. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger lå i 2019 på 343.644 kr., hvilket er en positiv udvikling på 9 % siden 2016.

Se det nye vækstbarometer for december
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Sidst opdateret: 21. januar 2021