Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer september 2020

Highlight 1 - vækstbarometer september 2020
Laveste ledighedsprocent
Highlight 2 - vækstbarometer september 2020
Nedgang i antal kommercielle overnatninger på 54 %
Highlight 3 - vækstbarometer september 2020
Højtuddannet arbejdsstyrke
Highlight 4 - vækstbarometer september 2020
Flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere på 1 år
Highlight 5 - vækstbarometer september 2020
116.468 indbyggere pr. 1 juli 2020

Highlights

  • Befolkningstilvækst på 5,2 % siden 2015
  • Laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne
  • Veluddannet arbejdsstyrke
  • Nedgang i kommercielle overnatninger på 54 % sammenlignet med 2019

Vækstbarometeret fra september 2020 bærer præg af et år med coronakrise, hvor den ellers mangeårige vækst er blevet påvirket. Det er endnu ikke muligt at aflæse alle følgevirkningerne af coronakrisen i data. Det kan dog konkluderes, at ledigheden er steget, færre nye virksomheder er kommet til, byggeaktiviteten er lavere og antallet af kommercielle overnatninger er faldet markant. Vejle Kommune klarer sig dog bedre end sammenligningskommunerne på en lang række parametre. Vejle Kommune har en høj gennemsnitlig indkomst pr. indbygger, få borgere med grundskole som højest gennemførte uddannelse, og en stor befolkningstilvækst. 

Fortsat vækst i befolkningsudviklingen
Vejle Kommune har oplevet stor befolkningstilvækst. Siden 2015 er indbyggertallet vokset fra 110.471 til 116.468, hvilket svarer til en vækst på 5,2 %. Det betyder, at Vejle har en større befolkningstilvækst end de øvrige sammenligningskommuner med undtagelse af Aarhus Kommune og Horsens Kommune.

Stor arbejdsstyrke og højtuddannet arbejdskraft
Arbejdsstyrken forventes at vokse fremadrettet i Vejle Kommune, hvilket ikke gør sig gældende blandt sammenligningskommunerne. Dog forventes beskæftigelsen at falde i 2020, og ledigheden er steget som følge af coronakrisen. Vejle Kommune overgås kun af Aarhus Kommune i andel af højtuddannede indbyggere. Samtidig har en lav andel af Vejles Kommunes indbyggere kun en grundskoleuddannelse bag sig.

Se det nye vækstbarometer for september
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Sidst opdateret: 24. september 2020