Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer august 2021

Highlight 1 - vækstbarometer april 2021
118.028 indbyggere pr. 1. juni 2021
Highlight 2 - vækstbarometer april 2021
Laveste ledighedsprocent
Highlight 3 - vækstbarometer april 2021
Positiv udvikling på turismeområdet
Highlight 4 - vækstbarometer april 2021
Vækst i arbejdspladser
Highlight 5 - vækstbarometer april 2021
Flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere

Highlights

  • Stor befolkningstilvækst
  • Laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne
  • Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger

Vækstbarometeret fra august 2021 gør status på udviklingen i Vejle Kommune. Nøgletallene i denne version af Vækstbarometeret viser, at Vejle er en vækstkommune, som er inde i en meget positiv udvikling efter coronakrisens negative konsekvenser. Denne udgave af vækstbarometeret indeholder desuden en opfølgning på opnåelsen af Vejle Kommunes erhvervspolitiske målsætninger jf. Erhvervspolitikken gældende fra perioden 2020-2025.

Befolkningstilvækst 
Vejle Kommune har oplevet en fortsat stor befolkningstilvækst. Alene i 2021 er indbyggertallet vokset fra 116.992 til 118.028 indbyggere i 2. kvartal, hvilket er en stigning på 1036 indbyggere.

Stigende arbejdsudbud, faldende ledighed og høj gennemsnitsindkomst

Siden stigningen i ledighedsprocenten i maj 2020 som følge af Covid-19 er ledigheden faldet i Vejle Kommune. Ledighedsprocenten er nu 3,0, hvilket er den laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne.

Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger i Vejle Kommune er større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i samtlige sammenligningskommuner. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger lå i 2019 på 343.644 kr., hvilket er en positiv udvikling på 9 % siden 2016.

Se det nye vækstbarometer for august 2021
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Vækstbarometer 2017

Sidst opdateret: