Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer december 2021

Highlight 1 - vækstbarometer december 2021
Stigning i antal kommercielle overnatninger
Highlight 2 - vækstbarometer december 2021
118.364 indbyggere pr. 1. oktober 2021
Highlight 3 - vækstbarometer december 2021
Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger
Highlight 4 - vækstbarometer december 2021
Højtuddannet arbejdsstyrke
Highlight 5 - vækstbarometer december 2021
Vækst i arbejdspladser

Highlights

  • Stor befolkningstilvækst
  • Laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne
  • Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger

Dette er den sidste udgave af vækstbarometeret i 2021. Årets afslutning nærmer sig, og det har været et år, der har budt på Covid-19 nedlukning. Ikke desto mindre viser målepunkterne i Vækstbarometeret, at Vejle Kommune er ved at komme sig efter pandemien og Vækstbarometeret viser, at samfundet er på vej mod normalisering.

Fortsat flere bosætter sig i Vejle Kommune
Vejle Kommune er en populær by at bosætte sig i. Som det har været tilfældet i de foregående udgaver i Vækstbarometeret, så oplever Vejle Kommune fortsat en høj befolkningstilvækst. I slutningen af 3. kvartal 2021 var der 118.364 borgere bosat i Vejle Kommune. Der er tale om en stigning på 1.699 indbyggere siden samme kvartal sidste år.

Stor arbejdsstyrke og højtuddannet arbejdskraft
Udbuddet af arbejdskraft er vokset markant det seneste årti. Arbejdsstyrken forventes også fortsat at vokse fremadrettet i Vejle Kommune.

Beskæftigelsen har rettet sig i Vejle Kommune efter Covid-19, og det forventes at beskæftigelsen stiger frem mod 2022. Som konsekvens af coronakrisen er ledigheden steget i Vejle Kommune i løbet af 2020, men Vækstbarometeret viser også, at ledigheden er faldet til 2,5 % i oktober 2021. Vejle Kommune har den laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne sammen med Kolding og Horsens Kommune.

Se det nye vækstbarometer for december 2021
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Vækstbarometer 2017

Sidst opdateret: