Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer juni 2020

Highlight 1 - vækstbarometer marts 2020
115.748 indbyggere pr. 1. april 2020
Highlight 2 - vækstbarometer marts 2020
8,9 % flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere på 1 år
Highlight 3 - vækstbarometer marts 2020
Befolkningstilvækst på 4,7 % siden 2015
Highlight 4 - vækstbarometer marts 2020
8.270 studerende i skoleåret 2019/2020
Highlight 5 - vækstbarometer marts 2020
Højeste gennemsnitslige indkomst pr. indbygger

Highlights

  • Befolkningstilvækst på 4,7 % siden 2015
  • Laveste ledighedsprocent
  • Veluddannet arbejdsstyrke
  • 270 studerende i skoleåret 2019/2020
  • Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger

Vækstbarometeret fra juni 2020 viser, at den mangeårige vækst i Vejle Kommune på nogle områder er blevet udfordret af corona-krisen. Ikke alle konsekvenser fremgår endnu af data, men det kan konkluderes, at ledigheden er steget, og antallet af kommercielle overnatninger er faldet. Dog tyder det, at Vejle ikke oplever lige så store konsekvenser som sammenligningskommunerne, samt at Vejle qua parametre som stor befolkningsvækst og veluddannet arbejdsstyrke er godt rustet til snart at vende udviklingen. 

Stor befolkningstilvækst
Vejle Kommune har de seneste år oplevet en stor befolkningstilvækst. Siden 2015 er indbyggertallet vokset fra 110.471 til 115.748, hvilket svarer til en vækst på hele 4,7 %. Det betyder, at Vejle har en større befolkningstilvækst end de øvrige sammenligningskommuner med undtagelse af Aarhus Kommune.

Erhvervspolitik i førertrøjen
I år har Vejle Byråd vedtaget en ny erhvervspolitik, ”Erhvervspolitik i førertrøjen”. Den indeholder ambitiøse mål om både antal indbyggere, studerende, arbejdspladser og, nye virksomheder. Målene ønsket opnået inden 2025, men på de fleste områder er vi allerede godt på vej. Kun målsætningen om flere studerende halter en smule bagefter.

Se det nye vækstbarometer for juni
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Sidst opdateret: 19. juni 2020