Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer oktober 2022

Highlight 1 - vækstbarometer juni 2022
Kommercielle overnatninger er steget med 17 % fra 2. kvt 2019 til 2. kvt 2022
Highlight 2 - vækstbarometer juni 2022
Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger
Highlight 3 - vækstbarometer juni 2022
Pr. 1. sept. 2022 er der kun 49 ledige lejeboliger
Highlight 4 - vækstbarometer juni 2022
Stadig voksende arbejdsstyrke i Vejle kommune
Highlight 5 - vækstbarometer juni 2022
12 % f lere udenlandske statsborgere er kommet i fuldtidsbeskæftigelse

Hovedtendenser fra Vækstbarometeret

  • Befolkningstilvækst
  • Lav ledighedsprocent
  • Turismen blomstrer I Vejle kommune

Vejle kommune er trådt ind i efterårsmånederne. Efter en begivenhedsrig sommer som blandt andet bød på et vellykket Tour de France arrangement, er dette års 3. udgave af Vækstbarometeret opdateret med de nyeste tal fra Vejle kommune.

Vejle kommune oplever stadig en stigende vækst inden for forskellige parametre. Det gør sig blandt andet gældende inden for befolkningsudviklingen i kommunen, en fantastisk høj beskæftigelse og turisme.   

Fortsat flere bosætter sig i Vejle kommune, hvilket tyder på at kommunen er populær. Tallene kan tilgås i Vækstbarometeret oktober 2022.

Det nye ”normale”

Ledigheden var rekord lav tilbage i foråret, da Vækstbarometeret sidst indhentede data. Forrige kvartals opgørelse lå Vejle kommune med en ledighedsprocent på 2%, og i dette kvartals opgørelse er den på 2,3 %. Dog skal der tilføjes, at tallene er opgjort efter endt studie og før en sommerferie, som kan have en indvirkning på at ledighedstallet er steget med 0,3 %. Ledigheden er stadig lav og beskæftigelsen er høj. 

Ligeledes viser nye tal, at der har været en fremdrift af arbejdspladser i kommunen. Målsætningen om 500 flere arbejdspladser om året i 2021 fortsætter ind i 2022. Indtil dags dato er der 1.370 nye arbejdspladser i kommunen.

Flere indbyggere og flere jobs skaber også en større aktivitet til kommunen, og den enkelte borger i Vejle kommune har en gennemsnitslig indkomst, som både er større end sammenligningskommunerne og større end landsgennemsnittet.

En markant stigning er at finde inden for turisme. Siden 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2022 har der dog blandt landets kommuner været kraftige stigninger i antal kommercielle overnatninger. I Vejle kommune har der været en stigning på 17 %. Det kan blandt skyldes, at corona pandemien er blevet en del af hverdagen, og samfundet fungerer igen med kulturelle oplevelser i hele landet. Derudover har der været en stor begivenhed i form af Tour de France, som også har tiltrukket turisme til kommunen. 

Overordnet set er Vejle kommune ved at finde sig til rette i et nyt ”normale”. Der er hele tiden elementer, der er med til at udvikle væksten i kommunen, både på en positiv og negativ skala. Vejle kommune klarer sig godt på en lang række parametre, hvilket skaber en konsensus for Vejles fremtid.

Se det nye vækstbarometer for oktober 2022
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Vækstbarometer 2017

Sidst opdateret: