Vækstbarometeret giver et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de seneste år i Vejle Kommune sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer oktober 2023

Highlight 1 - vækstbarometer oktober 2023
121.559 indbyggere i Vejle Kommune pr. 30 juni 2023
Highlight 2 - vækstbarometer oktober 2023
Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger
Highlight 3 - vækstbarometer oktober 2023
Nybyg af parcelhuse og rækkehuse ligger på et højt niveau i 2022
Highlight 4 - vækstbarometer oktober 2023
Vækst i antallet af arbejdspladser, særligt i brancher inden for „bygge og anlæg“
Highlight 5 - vækstbarometer oktober 2023
Siden 2. kvartal 2019 er kommercielle overnatninger steget med 16.600

Hovedtendenser fra Vækstbarometeret

  • Højeste gennemsnitlig indkomst
  • Højtuddannet arbejdskraft og lav ledighed
  • Stigende netto-udpendling

En kommune i vækst

Vejle Kommune er en populær by at bosætte sig i, og kommunen oplever et voksende indbyggertal. I slutningen af 2. kvartal 2023 var der 121.559 borgere bosat i Vejle Kom­mune. Dette er en stigning på 1.198 indbyggere siden samme kvartal sidste år.

Herudover oplever Vejle Kommune stigende andel af udpendlere. Det betyder at flere bosætter sig i kommunen og pendler til jobs i andre kommuner.

Den gennemsnitlige indkomst for borgere i Vejle Kommune ligger over landsgennemsnittet, samt de øvrige sammenligningskommuner.

Stigende arbejdsstyrke

Arbejdsstyrken er stigende, borgerne er højtuddannede og ledigheden er lav. Pr. 1. juli 2023 er ledigheden 2,5 %, hvilket er det laveste niveau blandt sammenligningskommunerne. 

I Vejle Kommune etableres der løbende nye virksomheder, og i 2022 blev 586 nye virksomheder (A/S’er og ApS’er) etableret. Imidlertid vil kommunen opleve et mindre fald af nye virksomheder i 2023.

Antallet af arbejdspladser i kommunen har de seneste 10 år været stigende. I 2022 blev der skabt 1.980 flere arbejdspladser. Imidlertid forventes et mindre fald frem mod 2024.

Vækst i nybyggeri og turisme

Vejle Kommune oplever også en positiv udvikling i byggeaktiviteten. Særligt nybyg af parcelhuse og rækkehuse har ligget på et højt niveau de seneste år.

 Samtidig blomstrer turismen i Vejle kommune. Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2023 er antallet af kommercielle overnatninger steget med 16.600 overnatninger.

Se det nye vækstbarometer for oktober 2023
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Vækstbarometer 2017

Sidst opdateret: