Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer juni 2022

Highlight 1 - vækstbarometer juni 2022
Laveste ledighedsprocent, kun 2 % i 1. kvartal 2022
Highlight 2 - vækstbarometer juni 2022
119.507 indbyggere i Vejle Kommune pr. 31. marts 2022
Highlight 3 - vækstbarometer juni 2022
Pr 1. maj 2022 er der kun 51 ledige lejeboliger
Highlight 4 - vækstbarometer juni 2022
Voksende arbejdsstyrke i Vejle Kommune
Highlight 5 - vækstbarometer juni 2022
Vækst i arbejdspladser, særligt inden for branchen „industri“

Highlights

  • Stigende befolkningstilvækst
  • Lav ledighedsprocent
  • Vækst i antal arbejdspladser og nye virksomheder

Sommeren er på vej, og det er blevet tid til årets anden udgave af vækstbarometeret i 2022. Efter et par år med covid-19 er samfundet igen helt åbent, hvilket afspejles i denne udgave af Vækstbarometeret, der bekræfter, at vi generelt er tilbage ved en normalisering af forholdene i Vejle Kommune, og dertil oplever vækst på f lere parametre.

Stadigt flere bosætter sig i Vejle Kommune
Vejle Kommune er stadig en populær by at bosætte sig i. Kommunen oplever fortsat et voksende indbyggertal. I slutningen af 1. kvartal 2022 var der 119.507 borgere bosat
i Vejle Kommune. Der er tale om en stigning på 1.966 indbyggere siden 1. kvartal 2021.

Vejle Kommune oplever en del udpendling. Det betyder, at mange bosætter sig i kommunen og pendler til jobs i andre kommuner. Blandt sammenligningskommunerne er det kun Horsens Kommune, som også har en positiv netto-udpendling.

Stort udbud af arbejdskraft og lav ledighed
Beskæftigelsen er steget igen i 2021 i Vejle Kommune efter et fald i 2020 som følge af coronakrisen. Denne positive tendens forventes at fortsætte frem mod 2023. Samtidigt er ledigheden forstsat meget lav i Vejle Kommune og er nede på 1,9 % i april 2022. Dette er den laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne.

Udbuddet af arbejdskraft er vokset markant det seneste årti. Arbejdsstyrken forventes også fortsat at vokse fremadrettet i Vejle Kommune.

Se det nye vækstbarometer for juni 2022
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Vækstbarometer 2017

Sidst opdateret: