Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer december 2022

Highlight 1 - vækstbarometer december 2022
Lav ledighed: 2,1 % i oktober 2022
Highlight 2 - vækstbarometer december 2022
Pr. 1. november bor der 120.590 indbyggere i Vejle Kommune
Highlight 3 - vækstbarometer december 2022
52 ledige lejeboliger opgjort 1. november 2022
Highlight 4 - vækstbarometer december 2022
Voksende arbejdsstyrke i Vejle kommune. I 2022 skønnes i alt 1.960 nye arbejdspladser i Vejle Kommune
Highlight 5 - vækstbarometer december 2022
Turismen blomstrer. I 3. kvartal 2022 var der 15 % flere kommercielle overnatninger ind i 3. kvartal 2019

Hovedtendenser fra Vækstbarometeret

  • Lav ledighedsprocent og høj beskæftigelse
  • Turismen blomstrer i Vejle kommune
  • Fald i antal nyetablerede virksomheder

2022 er ved at være omme og julen står for døren. Vejle Kommune har haft et spændende år.  Efter en begivenhedsrig sommer som blandt andet bød på et vellykket Tour de France-event, er dette års sidste udgave af Vækstbarometeret opdateret med de nyeste tal fra Vejle kommune.

Vejle Kommune oplever fortsat en positiv vækst inden for forskellige parametre. Det gør sig blandt andet gældende inden for befolkningsudviklingen, en høj beskæftigelse samt vækst i antal arbejdspladser i 2022. Dog er der samtidigt sket et fald inden for antallet af nyetablerede virksomheder i 2022 set i forhold til 2021. 

Året der gik

Vejle Kommune har i 2022 haft en lav ledighedsprocent, selvom der har været en mindre stigning i ledigheden i den sidste del af 2022. Pr. oktober 2022 var ledigheden 2,1 %, hvilket er det laveste niveau blandt sammenligningskommunerne. Beskæftigelsen er også høj og forventes fortsat stigende på trods af energikrise og høj inflation i den danske økonomi.

Ligeledes viser nye tal, at der er en fortsat vækst i antallet af arbejdspladser  i kommunen. Målsætningen om 500 flere arbejdspladser om året i 2021 fortsætter ind i 2022. Indtil dags dato, skønnes der 1.960 nye arbejdspladser i kommunen i 2022.

Flere indbyggere og flere jobs skaber en større aktivitet til kommunen, og den enkelte borger i Vejle Kommune har en gennemsnitlig indkomst på 379.864 kr., som både er større end sammenligningskommunerne og større end landsgennemsnittet, som ligger på 370.851 kr. 

En markant positiv udvikling er også er at finde inden for turisme. Fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2022 har der været en stigning i antallet af kommercielle overnatninger i Vejle Kommune på 15 %. Det kan blandt andet skyldes, at de danske borgere rejser til kulturelle oplevelser og aktiviteter i hele landet. Derudover har Tour de France også tiltrukket turisme til kommunen. 

Vejle Kommune er en kommune, som generelt set i 2022 har klaret sig godt på en lang række vækst-parametre, og som har et stærkt fundament. Spørgsmålet er, hvordan krigen i Ukraine og energikrisen vil påvirke dansk økonomi i 2023 – og herunder også beskæftigelsen og væksten i Vejle Kommune i 2023.

Se det nye vækstbarometer for december 2022
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Vækstbarometer 2017

Sidst opdateret: