17. februar kl. 4: Oversvømmelser overstået

Næsten alle veje farbare inden morgentrafikken. Containere stilles op til brugte sandsække.
Læs mere

Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer december 2019

Highlight 1 - vækstbarometer oktober 2019 Førende inden for nye virksomheder
Highlight 2 - vækstbarometer oktober 2019 115.614 indbyggere i 3. kvartal 2019
Highlight 3 - vækstbarometer oktober 2019 13,4 % flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere
Highlight 4 - vækstbarometer oktober 2019 Færre ledige inden for især Industri og byggefag
Highlight 5 - vækstbarometer oktober 2019 Højeste gennemsnitlig indkomst pr. indbygger

Årets sidste udgave af vækstbarometret understreger, at Vejle Kommune fortsat er en kommune i vækst og meget attraktiv blandt både borgere, virksomheder, iværksættere og turister. En udvikling og vækst, som på mange områder ser ud til fortsætte ind i 2020.

En kommune for virksomhederne
Vejle Kommune er karakteriseret af vækst, når det gælder vores virksomheder. Her vækster kommunen, ligesom i de to forrige udgaver af Vækstbarometeret, markant mere end de øvrige kommuner. Der har i perioden 1. januar til 1. december 2019 været en vækst på 6,2 % ift. samme periode i 2018.

Turismen som branche oplever også en positiv udvikling. I 3. kvartal 2019 var der 50.000 flere kommercielle overnatninger sammenlignet med 3. kvartal i 2016. Denne vækst i kommercielle overnatninger er den højeste blandt sammenligningskommunerne.

Laveste ledighed
En anden væsentlig indikator på vækst og udvikling er ledigheden. Den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed ligger på 3.1 %. Det er den laveste blandt sammenligningskommunerne. De nyeste tal fra september viser, at især A-kassegrupperne akademikere, funktionærer og tjenestemænd og HK oplever en lavere ledighed i Vejle end i de øvrige sammenligningskommuner.

Se det nye vækstbarometer for december
Læs mere om Vejle Kommunes nye erhvervspolitik 

Sidst opdateret: 17. december 2019