Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer oktober 2019

Highlight 1 - vækstbarometer oktober 2019 Vejle nu 5. største kommune
Highlight 2 - vækstbarometer oktober 2019 Populær hos pendlerne
Highlight 3 - vækstbarometer oktober 2019 50. 000 flere kommercielle overnatninger
Highlight 4 - vækstbarometer oktober 2019 Laveste ledighed
Highlight 5 - vækstbarometer oktober 2019 Vejle Kommune er førende inden for nye virksomheder

5. største kommune
Vækstbarometret viser, at det fortsat går godt i Vejle Kommune. Vi oplever vækst og udvikling på mange forskellige områder.

Vejle Kommune vokser. Ifølge kommunens egne månedlige befolkningstal gik Vejle ud af september 2019 med et indbyggertal på 115.645. Det betyder, at Vejle nu er Danmarks 5. største kommune. Samtidig er der en stigende befolkningstilvækst. Vejle er en attraktiv kommune at bosætte sig i, starte ny virksomhed i og besøge som turist. Denne vækst ser ud til også at fortsætte ind i fremtiden. Kommunen er også populær blandt turister – i 2. kvartal 2019 var der næsten 50.000 flere kommercielle overnatninger end i 2. kvartal 2016.

Flere jobs og nye virksomheder
Vejle Kommune er karakteriseret af vækst – og det ses bl.a. på en voksende arbejdsstyrke, beskæftigelse og lav ledighed. Et eksempel på denne positive udvikling er et stigende antal arbejdspladser, som ved udgangen af 2017 var på 51.600. Væksten udmærker sig også ved, at Vejle Kommune, som den eneste blandt sammenligningskommunerne, har oplevet vækst i antallet af nye virksomheder fra 1. januar til 2. september i 2019 ift. samme periode i 2018.

Se det nye vækstbarometer for oktober
Læs mere om Vejle Kommunes nye erhvervspolitik 

Sidst opdateret: 20. november 2019