Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer april 2021

Highlight 1 - vækstbarometer april 2021
3,7 % flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere på 1 år
Highlight 2 - vækstbarometer april 2021
Laveste ledighedsprocent
Highlight 3 - vækstbarometer april 2021
Voksende arbejdsstyrke
Highlight 4 - vækstbarometer april 2021
Vækst i arbejdspladser
Highlight 5 - vækstbarometer april 2021
Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger

Highlights

  • Laveste ledighedsprocent blandt sammenligningskommunerne
  • Højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger
  • Voksende arbejdsstyrke

Vækstbarometeret fra april 2021 påbegynder et nyt år. 2021 har indtil videre budt på en nedlukning af samfundet, der har påvirket væksten i Vejle Kommune, men dermed ikke sagt, at optimismen om bedre tider er forsvundet. Dette skyldes blandt andet, at ledigheden er faldet i Vejle Kommune efter toppen i maj 2020, flere nye virksomheder er kommet til og der er kommet en stigning i udbuddet af ungdomsboliger.

Befolkningstilvækst 
Vejle Kommune har oplevet en fortsat stor befolkningstilvækst. Siden 2015 er indbyggertallet vokset fra 110.471 til 116.992 ultimo 2020. Det svarer til en vækst på 5,9 %. 

Stigende arbejdsudbud, faldende ledighed og høj gennemsnitsindkomst
Arbejdsstyrken forventes fortsat at vokse fremadrettet mod 2022 i Vejle Kommune. Ledigheden steg fra marts til og med maj måned, men har været faldende siden. Vejle Kommune har haft den laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne i hele perioden med undtagelse af Kolding Kommune, der i december 2020 er kommet på niveau med Vejle Kommune. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger i Vejle Kommune er større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i samtlige sammenligningskommuner. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger lå i 2019 på 343.644 kr., hvilket er en positiv udvikling på 9 % siden 2016.

Se det nye vækstbarometer for april 2021
Denne fil og filerne nedenfor er ikke handicaptilgængelige (det er print-filer). Men du kan kontakte vores erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33 for at få hjælp til dokumenterne.

Sidst opdateret: 26. marts 2021