Membranen skal løbe langs Tirsbæk Strandvej fra Skyttehushaven til Ved Bølgen.
Tilbage

Membranen - stormflodsbeskyttelse af Tirsbæk Strandvej

Klimaet forandrer sig, og Kystdirektoratet har udpeget Vejle by blandt i alt 14 udpegede områder i Danmark, som er i særlig risiko for oversvømmelse. Derfor opfører vi stormflodsbeskyttelsesanlægget, Membranen, ved Tirsbæk Strandvej mellem Skyttehushaven og Ved Bølgen for at beskytte mod stormflod og stigende havvand.

Tirsbæk Strandvej, 7100 Vejle

For to år siden donerede Realdania knap 25 mio. kr. til stormflodsbeskyttelsesprojektet ved Tirsbæk Strandvej, Membranen. Det beløb har byrådet i Vejle Kommune matchet i forbindelse med budgetforliget for 2024.

Membranen er navnet på det idéforslag, der vandt idékonkurrencen Kanten for tre år siden, og anlægget består af vinderforslaget samt ideer fra øvrige deltagere i idékonkurrencen.

Stormflod og stigende havvand

Anlægget skal beskytte mod stormflod og stigende havvand til kote 2,5-3,0 meter og skal forbindes til havnepromenaden Ved Bølgen mod vest, løbe langs Tirsbæk Strandvej og forbindes til Skyttehushaven mod øst.

Rekreativt anlæg

Membranen er ikke blot beskyttelse. Det har også et rekreativt formål med gang- og cykelruter og naturbaserede opholdssteder. Der vil være bl.a. udsigtsposter og informationstavler og vil i sig selv blive et besøgsmål. Hermed opnår anlægget en dobbeltfunktion: Beskyttelse mod oversvømmelse, når fjorden slipper kræfterne løs, og et anlæg til gavn for borgere og besøgende i rolige vejrforhold.

Anlægget skal tilpasse sig klimaet

En stor del af Membranen bliver opført i naturlige og organiske materialer, som kan bidrage til biodiversiteten både over og under vand.

Endelig skal anlægget kunne udvikle sig i takt med, at klimaprognoserne ændrer sig. Det skal derfor både kunne udvides og forhøjes.

Indledende arbejde er i gang

COWI og Arkitema har vundet opgaven med at omdanne Membranen til et realiserbart anlægsprojekt.

De første indledende arbejder går i gang i begyndelsen af 2024 med kortlægning af de fysiske og biologiske forhold i området.

I løbet af året laves afprøvninger og testopstillinger med forskellige materialer, som skal indgå i arbejdet med at udarbejde et egentligt byggeprogram for Membranen.

Det forventes, at selve anlægs- og realiseringsfasen sker i perioden 2026-2027.

Det sker lige nu

  • Vi inviterer beboere, foreninger og erhvervsliv i området på to guidede rundture. Den første foregår onsdag den 15. maj og den sidste mandag den 17. juni begge dage kl. 16.30 i Jollehuset på Lystbådehavnen.

Få overblik over, hvordan vi arbejder med risikostyring for oversvømmelse - og invitation til guidet gåtur i området

- Her kan du læse vores risikostyringsplan.
- Invitation til guidet gåtur for beboere i området onsdag 15. maj 2024
- Invitation til guidet gåtur for øvrige interessenter i området mandag 17. juni 2024