Vi henter dit daglige affald fra husholdningen i beholdere ved din bolig.

Villaer og rækkehuse har to rumdelte beholdere til det daglige affald. Den ene beholder er til mad- og restaffald. Det madaffald skal i de grønne poser, som vi udleverer én gang om året. Restaffaldet skal også i en pose, inden du lægger det i beholderen. Husk at lukke godt med en knude, så beholderen ikke bliver alt for snavset.

Den anden beholder er til genanvendeligt affald. Det ene rum er til metal, plast og mad-& drikkekartoner. Her kan du komme dåser, små metalemner, plastdunke, plastbakker, plastfolie (op til bæreposestørrelse), mælke- og juicekartoner mm. i. Det er en fordel at mase dåserne, så de ikke fylder så meget. Saml gerne den bløde plastfolie i en pose, så kommer det lettere ud af beholderen. Øvrigt affald lægges løst i beholderen.

I det andet rum til papir og pap. Her skal du lægge reklamer, aviser, ugeblade, magasiner – men også kartonæsker fra fx. cornflakes, tandpasta, el-pærer, tomatbakker og små papstykker. Papiret skal være rent og tørt, og det skal lægges løst i beholderen. Vær opmærksom på, ikke at komme store stykker pap i beholderen, så det sætter sig på tværs og ikke kan komme ud, når beholderen skal tømmes.

Ved fællesbebyggelser og boligforeninger kan der være opsat beholdere til hver affaldstype. 

 • Kan jeg ændre størrelse på min beholder, eller hvor tit jeg vil have den tømt?

  Ja, i vores selvbetjening kan du anmode om en større eller mindre beholder. Du kan også ændre på, hvor tit du vil have tømt din beholder til mad- og restaffald.

  Du kan dog ikke ændre på, hvor ofte beholderen til genanvendeligt affald skal tømmes. Den tømmes hver 14. dag

  Besøg vores selvbetjening AffaldOnline

 • Må jeg flytte skillevæggen i min beholder?

  Nej, det må du ikke. Skillerummet passer med skraldebilens opdeling. Flytter du skillerummet, havner affaldet i det forkerte rum.

 • Hvordan skal jeg sortere mit daglige affald?

 • Hvor tit bliver beholderne tømt? Og kan jeg ændre det?

  Du kan få tømt din beholder til mad- og restaffald enten hver uge eller hver 14. dag - standard er hver 14. dag. I vores selvbetjening AffaldOnline kan du ændre på, hvor tit du gerne vil have den tømt. Beholderen til genanvendeligt affald bliver tømt hver 14. dag.

  Besøg vores selvbetjening AffaldOnline

 • Hvad skal jeg betale for min affaldsløsning?

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Hvis du nogle gange har for meget affald, kan du købe et sækkemærke på genbrugspladsen. 
  Har du næsten altid for meget affald, kan det være, du skal have en større beholder. Kontakt os, hvis du ønsker at ændre din beholderstørrelse.

 • Kan jeg få hentet beholderen inde på min grund?

  Ja, det kan du - mod et ekstragebyr - og hvis din grund overholder reglerne.

  Læs mere om afhentning på standplads

 • Hvor kan jeg få grønne poser til madaffald?

  Vi udleverer poser én gang om året i september. Alle husstande får 2 ruller á 75 stk. 

  Har du behov for at købe flere, sælger vi grønne poser på alle genbrugspladserne.

  Du finder en oversigt over genbrugspladserne i Vejle Kommune her

 • Kan jeg få besked på SMS, inden min beholder bliver tømt?

  Ja, du kan tilmelde dig vores SMS service i AffaldOnline. Så får du en SMS eller mail, dagen før vi kommer. Det koster ikke noget at modtage SMS.

  Tilmeld dig SMS advisering her

 • Hvornår skal min beholder være sat frem?

  Skraldemændene må starte med at tømme fra kl. 6 om morgenen, så der skal din beholder være sat frem, med mindre du betaler for afhentning på standplads. Normalt må de køre frem til kl. 18.

  Beholderen skal vende med håndtaget ud mod vejen.

 • Hvor meget fylder beholderne?

 • Hvor og hvordan skal min beholder stå?

  Din beholder skal sættes frem til skel senest kl. 6, den dag den skal tømmes. Håndtaget skal vende ud mod vejen, så skraldemanden let kan tage fat i den. 
  Det er også muligt at få beholderen hentet inde på din grund, hvis betingelserne er opfyldt

 • Skal affaldet i poser?

  Dit mad- og restaffaldet skal i poser. Husk at lukke godt for posen.

  Det genanvendelige affald (metal/plast/mad-&drikkekartoner, papir og pap) lægges løst i beholderen, da det efterfølgende skal sorteres.

 • Min beholder bliver ofte ikke tømt helt, hvad skal jeg gøre?

  Sørg for ikke at presse affaldet i beholderen. Måske skal du have en større beholder, hvis det kniber med pladsen.

  Sørg for at mase dåser og folde kartoner så fylder de mindre og er lettere at tømme ud af beholderen.

  Undgå at lægge store stykker pap i rummet til papir. Har du store stykker pap, så kan du i stedet få hentet det med Genbrugsbilen, aflevere det på genbrugspladsen eller bestille en ekstra beholder kun til pap. 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at sætte min beholder ud til tømning?

  Du kan bestille en ekstra tømning via vores selvbetjening AffaldOnline. 

  Tilmeld dig eventuelt SMS advisering, så skriver vi til dig, inden vi kommer og tømmer din beholder. Du tilmelder dig i AffaldOnline under menupunktet 'Huske-hjælp'

  Log ind i AffaldOnline her

 • Sne og is, hvad skal jeg gøre?

  Det er vigtigt, at du: 

  • tænder lyset i den mørke tid
  • rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden (standplads)
  • fjerner sne fra beholderlåget
  • ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen
  • sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen
  • rydder og salter privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen

  Hvis din beholder ikke bliver tømt, fordi skraldemanden ikke kan komme til den, kan du sætte en klar sæk med affald ved siden af beholderen, så tager han den med næste gang han kommer. Husk, at der skal være en sæk for hver affaldstype.
  Lad beholderen stå fremme til skraldemanden igen kan komme og tømme den.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: