Standpladsen er det sted, hvor din skraldespand står til daglig.

Håndtag og hjul skal vende frem mod skraldemanden, så han let kan gribe fat i spanden, når den skal tømmes. Den dag din skraldespand skal tømmes, skal den stå ved skel (fortov eller vej), ved indgangen til din grund - senest kl. 6 om morgenen.

Du kan - hvis du betaler et afstandsgebyr - få hentet din skraldespand på standpladsen inde på grunden og stillet tilbage igen efter tømning.

Der er forskellige takster alt efter afstanden fra skel til standpladsen.

Standpladsen skal opfylde bestemte krav - og derefter godkendes af Ressourcer & Genbrug.

Standplads ved huset - sådan stiller du din affaldsbeholder

Adgangsvej

Adgangsvejen er strækningen fra affaldsbeholderen til vejen, hvor skraldebilen holder. Den skal opfylde følgende krav:

1. Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred og lavet af et fast underlag af f.eks. asfalt, fliser eller beton
2. Låger kan stå åbne af sig selv
3. Fri passage til beholderne hele vejen

Derudover:

  • Frihøjde på mindst 2 m
  • Ingen hældninger over 10 % - her henviser vi til gældende AT vejledning
  • Ingen trin
  • Et godt lys i den mørke tid
  • Ryddet for sne og is
Adgangsvej
Illustration, der viser adgangsvejen til affaldsbeholdere

Beholderens plads

Pladsen, affaldsbeholderen står på, skal opfylde følgende krav:

1. God frihøjde over beholderen
2. Et godt lys i den mørke tid (sensorlampe)
3. Håndtag og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden
4. 25 cm friplads til siderne
5. 1 m friplads foran beholderen
6. Et fast underlag af f.eks. asfalt, fliser eller beton

Beholderens plads
Illustration, der viser, hvor beholderne skal stå

Standplads ved landejendommen

1. Kørevejen skal være min 2,5 m bred, jævn og kunne bære en vilkårlig skraldebil
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der min. er en fribredde på 3,6 m og en frihøjde på 4,2 m
3. Beholderne skal stå på flisebelagt underlag og evt. være afskærmet, så de ikke  kan vælte
4. Beplantning skal være klippet, så der er fripassage i mindst 1 m i bredden og 2 m i højden
5. Der skal være frirum på mindst 25 cm på begge sider og 1 m foran af beholderne
6. Håndtaget skal vende udad mod skraldemanden
7. Et godt lys i den mørke tid
8. Der skal være ryddet for sne og is
9. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og flisebelagt og mindst 1 m bred
10. Hvis adgangsvejen ikke kan opfylde kravene, skal skraldebilen kunne bakke helt hen til flisebelagt standplads, som skal være mindst 2x2 m bred
11. Det skal være muligt for renovationsbilen at vende - i nærheden af beholderens standplads

Landejendom
Illustration, der viser beholdernes placering på en landejendom

Film omkring placering af beholder

Se vores film omkring placering af din affaldsbeholder

 

Sidst opdateret: