Tjek om din bolig ligger i et område, hvor der er mulighed for fjernvarme.

 • Gul viser hvor der er fjernvarme i dag
 • Blå viser hvor fjernvarmeselskaberne er i gang med, eller forventer at udrulle fjernvarme, hvis der er nok tilmeldte
 • Grøn viser hvor der er potentiale for fjernvarme eller lokalvarme. Her er fjernvarmeselskaber eller lokale varmegrupper løbende i gang med at beregne.

Hvis du klikker på området, kan du se status for dit område lige nu. Varmeplanen er dynamisk, og vi vil løbende opdatere både kort og tekst efterhånden, som beregningerne bliver færdige.

Varmeplan 2022-2028

I varmeplanen kan du se i hvilke områder, hvor der er mulighed for at få fjernvarme, hvilke steder der arbejdes med lokalvarme, og også hvor der desværre ikke er grundlag for fjernvarme

Hent varmeplanen

Dine muligheder for fjernvarme

Fjernvarme og lokalvarme er en kollektiv varmeform – det betyder, at der er flere, som deler investeringen i varmerør. Derfor er bred opbakning i lokalområdet vigtig. I mange byer er der etableret lokale varmegrupper, der aktivt arbejder med fjernvarme og lokalvarme.

Etablerede forsyningsområder

Bor du i et område, hvor fjernvarme er tilgængeligt i dag, eller hvor et fjernvarmeselskab har meldt ind, skal du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om dine muligheder for grøn og billig varme. Klikker du på kortet, kan du se, hvilket selskab, der leverer varmen i området.
Og du finder kontaktoplysninger her: Forsyningsselskaber i Vejle Kommune

Potentiale for fjernvarme

Bor du i et område, hvor fjernvarme eller lokalvarme kan være på vej (grønne områder på kortet), kan du løbende holde dig opdateret her på kortet.

Områder uden mulighed for lokalvarme/ fjernvarme

Bor du i et område, der ikke er markeret på kortet, er der ikke umiddelbare planer om fjernvarme eller lokalvarme.
Her kan du læse om andre muligheder for opvarmning på Energistyrelsens hjemmeside: www.sparenergi.dk

Hyppigt stillede spørgsmål

Breve om fjernvarme

 • Hvorfor har jeg fået et brev?

  I følge BBR står du opført til at eje et gas- eller oliefyr.

  Hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan du selv rette det her

 • Min nabo har fået et brev, hvorfor har jeg ikke også fået et?

  Vi har kun sendt breve til dem, der har registreret olie- eller gasfyr i BBR. 

  Hvis du også ejer et olie- eller gasfyr, vil du modtage et brev hurtigst muligt. 

  Vi sender rigtigt mange breve ud, og der kan være sket en fejl. 

  Du kan også se, hvad der gælder for din ejendom her på siden. Alle relevante oplysninger fremgår her. 

 • Jeg vil gerne have fjernvarme. Skal jeg gøre noget / kan jeg tilmelde mig?

  Nej, brevet er udelukkende informerende.

  Er dit område udlagt til fjernvarme, vil du blive kontaktet direkte af fjernvarmeselskabet. 

Der er godkendt fjernvarmeprojekt, men det er endnu ikke etableret

 • Må jeg installere en varmepumpe eller anden alternativ varmekilde?

  Ja, men overvej nøje, om det ikke er værd at vente, til fjernvarmen er rullet ud i det område.

 • Kan jeg få tilskud til en varmepumpe?

  Nej.

 • Jeg har meddelt tilkendegivelse/givet tilsagn til fjernvarme, men har ikke hørt mere?

  Du vil blive kontaktet direkte af fjernvarmeselskabet, som sender et bindende tilbud.

 • Jeg fik ikke meddelt tilkendegivelse/givet tilsagn til fjernvarme, men har fortrudt.

  Du kan stadig nå at få fjernvarme, men du skal kontakte fjernvarmeselskabet direkte. Du finder en liste over fjernvarmeselskaberne her på siden. 

Fjernvarme er godkendt og etableret

 • Jeg ønsker at blive tilsluttet, hvad gør jeg?

  Du kan finde overblik over det fjernvarmeselskab, der forsyner dig område.

  Du skal selv kontakte selskabet, og du finder kontaktoplysningerne her på siden. 

Område uden fjernvarme

 • Der kommer ikke fjernvarme i mit område, hvad gør jeg?

  Når du skal have anden varmekilde, kan du finde forskellige alternativ varmeforsyningsmuligheder på  www.sparenergi.dk

Fjernvarme er grøn

 • Hvor grøn er fjernvarmen i Vejle Kommune?

  Størstedelen af fjernvarmen i Vejle Kommune består af overskudsvarme og leveres af TVIS.

  Derfor er fjernvarme en grøn løsning.

  Du kan læse mere her

Lokalvarme

 • Der er potentiale for fjernvarme, men ikke planlagt - lokalvarme

  Du kan se, om der er gang i lokalvarme i dit lokalområde på vores fjernvarmekort, som du finder her på siden. 

Fjernvarme planlægges, men er endnu ikke godkendt

 • Hvornår kommer fjernvarmen

  Fjernvarmeselskabet indsender et projektforslag, som godkendes hos kommunen – processen tager 3-6 mdr. Herefter kan selskabet udrulle fjernvarme – og den proces kan tage op til 18 måneder.

Pris på fjernvarme

 • Hvorfor er fjernvarme dyrere i mit område?

  Fjernvarmeselskaberne er ejet af forbrugerne, og selskabet må ikke tjene penge.

  Prisen på fjernvarme afhænger af, hvor mange beboere der skal have fjernvarme i området, samt hvor omfattende ledningsnettet er. Derfor er prisen forskellig fra område til område.

  Du kan finde mere information om priserne på fjernvarmeselskabernes hjemmeside.

  Du finder listen over selskaberne her på siden.

Tilskud til skift af varmeforsyning

 • Hvem kan få tilskud til varmepumpe?

  Hvis du bor i et område med individuel varmeforsyning, kan du søge om tilskud.

  SparEnergis hjemmeside kan du se, hvornår puljen åbner, og om du opfylder kriterierne (energimærket på hus m.m.)

  Er der et godkendt projektforslag i dit område, kan du ikke søge om tilskud.

Kan jeg få hjælp til varmeregning?

 • Kan jeg få varmetillæg?

  Ja, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003.

  Du kan søge her. 

Lang ventetid

 • Hvorfor skal jeg vente så længe på fjernvarme?

  Forsyningsselskaberne arbejder så hurtigt, de kan.

  De har frem til 2028 til at få udrullet fjernvarme, så de skal nok komme til dig.

Sådan finder du ud af, om du har mulighed for at få fjernvarme
Sidst opdateret: