Tjek om din bolig ligger i et område, hvor der er mulighed for fjernvarme.

  • Gul viser hvor der er fjernvarme i dag
  • Blå viser hvor fjernvarmeselskaberne er i gang med, eller forventer at udrulle fjernvarme, hvis der er nok tilmeldte
  • Grøn viser hvor der er potentiale for fjernvarme eller lokalvarme. Her er fjernvarmeselskaber eller lokale varmegrupper løbende i gang med at beregne.

Hvis du klikker på området, kan du se status for dit område lige nu. Varmeplanen er dynamisk, og vi vil løbende opdatere både kort og tekst efterhånden, som beregningerne bliver færdige.

Dine muligheder for fjernvarme

Fjernvarme og lokalvarme er en kollektiv varmeform – det betyder, at der er flere, som deler investeringen i varmerør. Derfor er bred opbakning i lokalområdet vigtig. I mange byer er der etableret lokale varmegrupper, der aktivt arbejder med fjernvarme og lokalvarme.

Etablerede forsyningsområder

Bor du i et område, hvor fjernvarme er tilgængeligt i dag, eller hvor et fjernvarmeselskab har meldt ind, skal du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om dine muligheder for grøn og billig varme. Klikker du på kortet, kan du se, hvilket selskab, der leverer varmen i området.
Og du finder kontaktoplysninger her: Få overblik over forsyningsselskaberne - Vejle Kommune

Potentiale for fjernvarme

Bor du i et område, hvor fjernvarme eller lokalvarme kan være på vej (grønne områder på kortet), kan du løbende holde dig opdateret her på kortet.

Områder uden mulighed for lokalvarme/ fjernvarme

Bor du i et område, der ikke er markeret på kortet, er der ikke umiddelbare planer om fjernvarme eller lokalvarme.
Her kan du læse om andre muligheder for opvarmning på Energistyrelsens hjemmeside: www.sparenergi.dk

Sådan finder du ud af, om du har mulighed for at få fjernvarme
Sidst opdateret: