For at få dansk statsborgerskab skal du blandt andet deltage i en grundlovsceremoni.

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Her skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde Grundloven.

Formålet med grundlovsceremonien er at fejre og markere nye danske statsborgere.

Vejle Kommune afholder grundlovsceremoni to gange om året.

Den næste ceremoni i Vejle Kommune finder sted i foråret 2022.  

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

På dagen skal du medbringe:

  • Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark. Erklæringen må ikke være udfyldt på forhånd
  • Legitimation med foto

Legitimationen skal være en af følgende:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de der er nævnt under punkt 1 og 2, og hvor der sidder en opholdssticker.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt Borgerservice - grundlovsceremoni

Telefontid

  • Mandag - onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Monday-Wednesday 8-15, Thursday 8-17, Friday 8-14

E-mail: borgerservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: