Grund­lovs­ce­re­mo­ni

For at få dansk statsborgerskab skal du blandt andet deltage i en grundlovsceremoni. Der er endnu ikke fastsat en dato for den første grundlovsceremoni i Vejle Kommune.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 vil Vejle Kommune to gange om året afholde en grundlovsceremoni, men fordi der blev afholdt Folketingsvalg d. 5. juni 2019, er lovforslaget om indfødsret (statsborgerskab) blevet udskudt, og der er derfor endnu ikke en dato for, hvornår den første ceremoni bliver afholdt.

Når der er fastsat en dato for den første ceremoni, vil det stå her på hjemmesiden. Det bliver tidligst i starten af 2020.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver på deres om udsættelsen af lovforslaget:

"Folketingsvalget, der blev afholdt den 5. juni 2019, kan få betydning for retningslinjerne for meddelelse af indfødsret og den fortsatte behandling af din sag. Det gælder også, selvom du allerede har modtaget et brev om, at du forventes optaget på en lov om indfødsrets meddelelse. Det kan fx være, at betingelserne for at få dansk statsborgerskab ændres. Det kan også være, at der kommer ændringer til, hvornår Folketinget vil behandle det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som du har fået at vide, at du forventes optaget på.

Lovforslaget, som blev fremsat den 25. april 2019, bortfalder på grund af valget. Der forventes at blive fremsat et nyt lovforslag i slutningen af oktober 2019, når det nye Folketing er trådt sammen. Hvis der ikke ændres i betingelserne for at få dansk statsborgerskab, forventes de personer, der er omfattet af det bortfaldne april-lovforslag, at blive omfattet af dette nye lovforslag."

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Sidst opdateret: 02. juli 2019