Har du modtaget en regning fra kommunen? Få svar på dine spørgsmål om opkrævning, rykkergebyrer og afdragsordning. Du kan også betale din regning direkte fra vores betalingsløsning, hvor du kan betale med kort eller MobilePay.

Du modtager opkrævninger fra os på én af følgende måder:

 • Via Betalingsservice
 • Som indbetalingskort til Digital Post - husk derfor at tjekke din digitale post
 • Med brevpost (hvis du er fritaget for at modtage Digital Post)

Vi opfordrer dig til at tilmelde din betaling til Betalingsservice, så du ikke risikerer at overse en opkrævning.

Har du spørgsmål til indholdet af en opkrævning, herunder hvorfor der skal betales, skal du henvende dig til den afdeling, som har sendt opkrævningen.

Spørgsmål om, hvordan du kan betale, rettes til Opkrævningen.

Hvis du ikke kan betale til tiden, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter Opkrævningen, så du undgår gebyrer.

Du er altid velkommen til at kontakte Opkrævningen for at høre om dine muligheder for at udsætte betaling eller indgå en afdragsordning.

Mere information om opkrævning og betaling

Manglende betaling og modregning

 • For sen eller manglende betaling

  Hvis du ikke betaler, sender vi en rykker enten som digital post eller brevpost, hvis du er fritaget for digital post.

  En rykker koster et gebyr på op til 250 kr.

  Betaler du fortsat ikke, og skal vi rykke igen, koster dette yderligere op til 250 kr. i gebyr.

  Efter to rykkere sender vi vores tilgodehavende til Gældsstyrelsen, som så sørger for at få inddrevet beløbet hos dig.

  Dette kan ske ved f.eks. modregning i udbetalinger fra det offentlige, lønindeholdelse eller udlæg, og vil betyde yderligere omkostninger for dig.

  Vores rykkerprocedure er en del af kommunens opkrævningspolitik, som er godkendt af Byrådet.

  Du kan se hele opkrævningspolitikken her

 • Modregning

  Hvis du får overskydende skat eller andre tilgodehavender fra det offentlige, kan der ske en modregning i disse udbetalinger til dækning af din gæld hos Vejle Kommune, jf. Lov om inddrivelse til det offentlige §§8-9. Det gælder også selvom du har en afdragsordning.

  Hvis din gæld vedrører betaling for dag- og fritidstilbud, kan der også ske modregning i børne- og ungeydelsen. Det gælder også, selv om du har indgået en afdragsordning. Det har kommunen lov til jf. Lov om børne- og ungeydelsen §11, stk. 2

Særligt om ejendomsbidrag

 • Vær opmærksom på, hvem der får opkrævningen

  Ejendomsbidraget er opdelt i 2 rater, som forfalder henholdsvis 1. januar og 1. juli.

  Ejendomsbidragsbilletten bliver sendt til alle ejere af en ejendom, men det gælder ikke indbetalingskortet.

  Indbetalingskortet bliver kun sendt til den ejer, der står øverst på tinglysningen. Det kan derfor være, at du ikke selv modtager et indbetalingskort, men at det i stedet ligger i din ægtefælles/medejers digitale postkasse.

  Hvis I gerne vil ændre, hvem af jer som modtager indbetalingskortet, så kontakt ejendomsskattekontoret på mail eller telefon: 
  76 81 20 80
  ejendomsskat@vejle.dk

 • For sen eller manglende betaling

  Ved for sen betaling af ejendomsbidrag vil der blive tillagt renter med 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

  Hvis ejendomsbidraget ikke bliver betalt, sender vi 1. rykker med et gebyr på 250 kr. Denne bliver sendt til den ejer, der står øverst på tinglysningen.

  Betales der forsat ikke, sender vi 2. rykker med yderligere et gebyr på 250 kr. Denne rykker sendes til alle ejere af ejendommen.

  Modtager vi ikke betaling efter 2. rykker, sender vi regningen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

  Det er ikke muligt at indgå afdragsordninger på ejendomsbidrag.

Vil du klage over en opkrævning fra kommunen?

 • Klagevejledning

  Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Opkrævningen, skal du sende den til: Opkrævningen, Skolegade 1, 7100 Vejle. 

  Vi sørger så for at sende klagen videre til rette myndighed.

  En klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at du fortsat skal følge den afgørelse om betaling der er fastsat, mens klagen behandles. Du kan altså ikke vente med at betale, til klagen er færdigbehandlet.

  Hvis klageinstansen giver dig medhold, vil tilbagebetaling af det, som du allerede har indbetalt, finde sted hurtigst muligt.

  Du kan skrive sikkert til os her.

Har du brug for hjælp med økonomien?

Sidst opdateret: