Har du uforudsete, men nødvendige ekstraudgifter, kan du søge om et særligt økonomisk tilskud. For at få et tilskud, skal du have været udsat for en social begivenhed, og ikke selv have mulighed for at betale udgiften.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan for eksempel få tilskud til: 

  • Flytteudgifter (fx indskud og depositum)
  • Tandbehandling
  • Etablering af bolig
  • Medicin
  • Psykologhjælp
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig
  • Briller

Hvis du er i tvivl om du kan få dækket en konkret udgift, er du velkommen til at kontakte os i jobcenteret. 

Husk at søge om tilskud i god tid

Det er vigtigt, du husker at søge om tilskud inden, du har påtaget dig udgiften.

Det betyder, at du eksempelvis ikke må have skrevet under på en lejekontrakt inden, du søger om tilskud til depositum. Du kan heller ikke få refunderet udgifter til medicin, som du har købt inden, du søger om tilskud til medicin. 

Kontakt Jobcenter Vejle - Ydelser

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 01 57

Telefontid

  • Mandag - onsdag 9.00-12.00
  • Torsdag 9.00-12.00
  • Fredag 9.00-12.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: