Som forælder skal du altid henvende dig til lederen på dit barns skole vedr. skoleplacering. Hvis du flytter til Vejle Kommune, skal du henvende dig til skolelederen i det distrikt, du skal bo i. Dette gælder også, hvis dit barn evt. skal have et specialtilbud.

I alle specialtilbud i Vejle Kommune tager medarbejdere og ledere ansvar for udvikling af læringsmiljøer med fokus på elevernes behov.

Målet er, at alle børn oplever mulighed for at kunne deltage aktivt i fællesskaber og udvikle sig fagligt og socialt.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde bygger på lærernes og pædagogernes kompetencer til at danne relationer med eleverne samt deres specialpædagogiske viden og erfaring. Skoledagen har fokus på helhed og sammenhæng, og de voksne tager ansvar for elevernes udvikling. Der arbejdes ud fra dynamiske handleplaner i samarbejde med forældre og elever.

Specialtilbud

Firkløverskolen
Skoleleder: Mads Vilstrup Hoeg
Mobil: 21 31 53 30
Afdelingsleder for afd. Elkjær: Karina Plauborg Hasselstrøm
Afdelingsleder for afd. Søndermarken: Birgitte Dahl Skou
Tlf. 76 81 36 00
Firkløverskolen - specialtilbuddet

Fælleshåbsskolen
Skoleleder: Vibeke Faber
Mobil: 21 57 96 48
Fælleshåbsskolen

Mølholm Skole
Skoleleder: Peter Nødskov
Mobil: 21 48 00 62
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Lisette Nickelmann
Tlf. 76 40 66 66
Mølholm Skole - centerklasserne

Skibet Skole
Skoleleder: Gert Hougaard
Mobil: 23 65 84 68
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Gert Hougaard
Tlf. 76 81 43 60
Kvalitet i specialtilbud | Skibet Skole

Ungdomscenter Vejle - 10+
Skoleleder: Rasmus Ullerup
Mobil: 23 34 11 03
Afdelingsleder for 10+: Jytte Jensen
Tlf.: 76 81 47 00
UngdomsCenter Vejle - UCV

Vejle Midtbyskole
Skoleleder: Henrik Fenger Lynggaard
Mobil: 29 36 14 24
Afdelingsleder Heidi Krogh Lodahl
Tlf. 75 81 40 40
Vejle Midtbyskole - specialtilbuddet

Socio-/emotionelle vanskeligheder
Bredagerskolen - specialafdelingen
Skoleleder: Helle Vestergaard Madsen
Mobil: 24 87 30 90
Afdelingsleder specialtilbuddet: Tina Weng
Tlf. 76 81 41 00
Bredagerskolen

Engum Skole, Engumhus
Skoleleder: Charlotte Buch
Mobil: 30 57 10 67
Tlf. 76 81 44 30
Engum-skole

Englystskolen
Skoleleder: Dorthe Terp
Mobil: 29 25 57 13
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Nina Christensen
Tlf. 76 81 43 90
Englystskolen - specialtilbuddet

Egtved Skole
Skoleleder: Villy Raahauge
Mobil: 20 48 17 33
Afdelingsleder for specialafdelingen: Tommy Lindbjerg
Tlf. 75 55 17 33
Egtvedskole

Bevægelseshæmmede
Hældagerskolen
Skoleleder: Jakob Nielsen
Mobil: 20 24 61 66
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Jesper Damm-Henrichsen (ledende fysioterapeut)
Tlf. 76 81 43 80
Hældagerskolen - specialtilbuddet

Generelle indlæringsvanskeligheder
Skovagerskolen
Skoleleder: Tage Jørgensen
Mobil: 51 51 13 55
Tlf. 75 87 12 00
Skovagerskolen

Skoler i forbindelse med Døgninstitutioner
Børne- og Ungecenter Vejle Fjord/Solvejskolen
Forstander: Michael Højer
Mobil: 24 97 15 95
Skoleleder Solvejskolen: Michael Ploug
Tlf. 75 81 55 22
Solvejskolen

Fårupgård Ungecenter/Fårupgård Interne Skole
Forstander: Claus Hejlskov Jørgensen
Mobil: 30 65 21 99
Skoleleder: Ulrikke B. Schaarup Arens
Tlf. 76 81 35 00
Fårupgård Ungecenter

Sidst opdateret: