Som forælder skal du altid henvende dig til lederen på dit barns skole vedr. skoleplacering. Hvis du flytter til Vejle Kommune, skal du henvende dig til skolelederen i det distrikt, du skal bo i. Dette gælder også, hvis dit barn evt. skal have et specialtilbud.

I alle specialtilbud i Vejle Kommune tager medarbejdere og ledere ansvar for udvikling af læringsmiljøer med fokus på elevernes behov.

Målet er, at alle børn oplever mulighed for at kunne deltage aktivt i fællesskaber og udvikle sig fagligt og socialt.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde bygger på lærernes og pædagogernes kompetencer til at danne relationer med eleverne samt deres specialpædagogiske viden og erfaring. Skoledagen har fokus på helhed og sammenhæng, og de voksne tager ansvar for elevernes udvikling. Der arbejdes ud fra dynamiske handleplaner i samarbejde med forældre og elever.

Specialtilbud

Firkløverskolen - specialafdelingen
Skoleleder: Preben Skov Christensen
Afdelingsleder for specialafdelingen: Helle Sønderby
tlf. 76 81 36 00 
https://firkloeverskolengive.aula.dk/

Fælleshåbsskolen - specialafdelingen
Skoleleder: Vibeke Faber
Tlf. 21 57 96 48
https://faelleshaabsskolen.aula.dk/

Mølholm Skole - Centerafdelingen
Skoleleder: Peter Nødskov
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Lisette Nickelmann
Tlf. 76 40 66 66
https://moelholm-skole.aula.dk/

Skibet Skole - Centerafdelingen
Skoleleder: Gert Hougaard
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Irene Uhrbrand
Tlf. 76 81 43 60
skibetskole (aula.dk)

Ungdomscenter Vejle - 10+
Skoleleder: Rasmus Ullerup
Afdelingsleder for 10+: Jytte Jensen
Tlf.: 76 81 47 00
https://10-eren-vejle.aula.dk/

Vejle Midtbyskole - specialafdelingen
Skoleleder: Anne Gulbech 
Afdelingsleder Heidi Krogh Lodahl
Tlf. 75 81 40 40
https://vejlemidtbyskole.aula.dk/

Socio-/emotionelle vanskeligheder
Bredagerskolen - specialafdelingen
Skoleleder: Lance Luscombe
Afdelingsleder specialafdelingen: Elin Aggeboe
Tlf. 76 81 41 00
bredagerskolen (aula.dk)

Engum Skole, Engumhus
Skoleleder: Lone Villemoes
Tlf. 75 89 55 88
https://engum-skole.aula.dk/

Englystskolen, Centerafdeling
Skoleleder: Dorthe Terp
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Jesper Dyrbjerg Strøager
Tlf. 76 81 43 90
https://englystskolen.aula.dk/

Egtved Skole - specialafdelingen
Skoleleder: Villy Raahauge
Afdelingsleder for specialafdelingen: Tommy Lindbjerg
Tlf. 75 55 17 33
https://egtvedskole.aula.dk/

Bevægelseshæmmede
Hældagerskolen, Centerafdelingen
Skoleleder: Jakob Nielsen
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Jesper Damm-Henrichsen (ledende fysioterapeut)
Tlf. 76 81 43 80
https://haeldagerskolen.aula.dk/om-centerafdelingen

Generelle indlæringsvanskeligheder
Skovagerskolen – specialskole
Skoleleder: Tage Jørgensen
Tlf. 75 87 12 00
https://skovagerskolen.aula.dk/

Skoler i forbindelse med Døgninstitutioner
Børne- og Ungecenter Vejle Fjord/Solvejsskolen
Forstander: Lone Pedersen
Skoleleder Solvejskolen: Johnny Baggesen Hessellund
Tlf. 75 81 55 22
http://bucvf.dk/behandlinger-og-tilbud/solvejskolen-specialskole-til-interne-og-eksterne-elever/ 

Fårupgård Ungecenter/Fårupgård Interne Skole
Forstander: Hans Christian Nordlyk
Skoleleder: Ulrikke B. Schaarup Arens
Tlf. 76 81 35 00
https://faarupgaard.vejle.dk/

Sidst opdateret: