Skoler med specialtilbud for elever med særlige behov

Som forælder skal du altid henvende dig til lederen på dit barns skole vedr. skoleplacering. Hvis du flytter til Vejle Kommune, skal du henvende dig til skolelederen i det distrikt, du skal bo i. Dette gælder også, hvis dit barn evt. skal have et specialtilbud.

Autismespektrumforstyrrelser
Skibet Skole, Centerafdelingen
Skoleleder Bjarne Juul Hansen
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Irene Uhrbrand
Tlf. 7681 4360

www.skibetskole.dk   

Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD
Mølholm Skole, Centerafdelingen
Skoleleder Kristian Pedersen
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Peter Nødskov
Tlf. 7640 6666

http://moelholm-skole.skoleporten.dk/sp

Bevægelseshæmmede
Hældagerskolen, Centerafdelingen
Skoleleder Søren Klindt
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Gitte Pedersen
Tlf. 7641 8000

http://haeldagerskolen.skoleporten.dk/sp

Tale/sprog- og hørekursus 0.-3. årgang
Vejle Midtbyskole
Skoleleder Anne Gulbech
Afdelingsleder: Karin Jensen
Tlf. 7581 4040

http://vejlemidtbyskole.skoleporten.dk/sp

Generelle indlæringsvanskeligheder
Skovagerskolen – specialskole
Skoleleder Tage Jørgensen
Tlf. 7587 1200
http://skovagerskolen.skoleporten.dk/sp


Firkløverskolen - specialklasser
Skoleleder Preben Skov Christensen
Tlf. 7581 3600
http://firkloeverskolengive.skoleporten.dk/sp

Bredagerskolens specialklasser
Skoleleder Bente Søndergaard
Tlf. 7681 4100
http://bredagerskolen.skoleporten.dk/sp

Fælleshåbsskolens specialklasser
Skoleleder Flemming Mahler Pedersen
Tlf. 7681 3950
http://faelleshaabsskolen.skoleporten.dk/sp

Ungdomscenter Vejle - 10+
Skoleleder Frank Jensen
Afdelingsleder for 10+: Jytte Jensen
Tlf.: 7681 4700
www.10-eren-vejle.dk

Vejle Midtbyskoles specialklasser
Skoleleder Anne Gulbech
0.-3. årgang: Afdelingsleder Karin Jensen
4.-6. årgang: Afdelingsleder Peter Jensen
7.-9. årgang: Afdelingsleder Jens Ove Dalby
Tlf. 7581 4040

http://vejlemidtbyskole.skoleporten.dk/sp

Socio-/emotionelle vanskeligheder
Engum Skole, Engumhus
Skoleleder Lone Villemoes
Afdelingsleder Engumhus: Anne Kirsten Frøkjær
Tlf. 7589 5588
http://engum-skole.skoleporten.dk/sp

Englystskolen, Centerafdeling
Skoleleder Dorthe Terp
Afdelingsleder for Centerafdelingen: John Wind
Tlf. 7662 0500
http://englystskolen.skoleporten.dk/sp

Egtved Skole, Overgården
Skoleleder Villy Raahauge
Tlf. 7555 1733
http://egtvedskole.skoleporten.dk/sp

Ungdomsskolen i Vejle
Skoleleder Hans Mosegaard
Afdelingsleder for Erhvervsklassen: Finn Knutzen
Tlf. 7681 3900
http://www.ungvejle.dk/

Døgninstitutioner med internt undervisningstilbud
Børne- og Ungecenter Vejle Fjord
Forstander Lone Pedersen
Skoleleder Solvejskolen: Lars Jensen
Tlf. 7581 5522
www.bucvf.dk

Fårupgård Ungecenter
Forstander Ole Graversen
Skoleleder: Anders Christensen
Tlf. 7681 3500
www.faarupgaard.dk

Sidst opdateret: 31. marts 2017