Som forælder skal du altid henvende dig til lederen på dit barns skole vedr. skoleplacering. Hvis du flytter til Vejle Kommune, skal du henvende dig til skolelederen i det distrikt, du skal bo i. Dette gælder også, hvis dit barn evt. skal have et specialtilbud.

I alle specialtilbud i Vejle Kommune tager medarbejdere og ledere ansvar for udvikling af læringsmiljøer med fokus på elevernes behov.

Målet er, at alle børn oplever mulighed for at kunne deltage aktivt i fællesskaber og udvikle sig fagligt og socialt.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde bygger på lærernes og pædagogernes kompetencer til at danne relationer med eleverne samt deres specialpædagogiske viden og erfaring. Skoledagen har fokus på helhed og sammenhæng, og de voksne tager ansvar for elevernes udvikling. Der arbejdes ud fra dynamiske handleplaner i samarbejde med forældre og elever.

Specialtilbud

Firkløverskolen
Skoleleder: Preben Skov Christensen
Afdelingsleder for afd. Elkjær: Karina Plauborg Hasselstrøm
Afdelingsleder for afd. Søndermarken: Helle Sønderby
tlf. 76 81 36 00
Firkløverskolen - specialtilbuddet

Fælleshåbsskolen
Skoleleder: Vibeke Faber
Tlf. 21 57 96 48
Fælleshåbsskolen - specialtilbuddet

Mølholm Skole
Skoleleder: Peter Nødskov
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Lisette Nickelmann
Tlf. 76 40 66 66
Mølholm Skole - centerklasserne

Skibet Skole
Skoleleder: Gert Hougaard
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Irene Uhrbrand
Tlf. 76 81 43 60
Kvalitet i specialtilbud | Skibet Skole (aula.dk)

Ungdomscenter Vejle - 10+
Skoleleder: Rasmus Ullerup
Afdelingsleder for 10+: Jytte Jensen
Tlf.: 76 81 47 00
https://10-eren-vejle.aula.dk/

Vejle Midtbyskole
Skoleleder: Henrik Fenger Lynggaard
Afdelingsleder Heidi Krogh Lodahl
Tlf. 75 81 40 40
Vejle Midtbyskole - specialtilbuddet

Socio-/emotionelle vanskeligheder
Bredagerskolen - specialafdelingen
Skoleleder: Lance Luscombe
Afdelingsleder specialtilbuddet: Elin Aggeboe
Tlf. 76 81 41 00
bredagerskolen (aula.dk)

Engum Skole, Engumhus
Skoleleder: 
Tlf. 75 89 55 88
https://engum-skole.aula.dk/

Englystskolen
Skoleleder: Dorthe Terp
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Nina Christensen
Tlf. 76 81 43 90
Englystskolen - specialtilbuddet

Egtved Skole
Skoleleder: Villy Raahauge
Afdelingsleder for specialafdelingen: Tommy Lindbjerg
Tlf. 75 55 17 33
https://egtvedskole.aula.dk/

Bevægelseshæmmede
Hældagerskolen
Skoleleder: Jakob Nielsen
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Jesper Damm-Henrichsen (ledende fysioterapeut)
Tlf. 76 81 43 80
Hældagerskolen - specialtilbuddet

Generelle indlæringsvanskeligheder
Skovagerskolen
Skoleleder: Tage Jørgensen
Tlf. 75 87 12 00
Skovagerskolen

Skoler i forbindelse med Døgninstitutioner
Børne- og Ungecenter Vejle Fjord/Solvejskolen
Forstander: Lone Pedersen
Skoleleder Solvejskolen: Michael Ploug
Tlf. 75 81 55 22
Solvejskolen 

Fårupgård Ungecenter/Fårupgård Interne Skole
Forstander: Hans Christian Nordlyk
Skoleleder: Ulrikke B. Schaarup Arens
Tlf. 76 81 35 00
Fårupgård Ungecenter

Sidst opdateret: