Har du olie- og benzinudskillere, skal du sørge for, at de bliver tømt og kontrolleret én gang om året.

Her i kommunen er det Norva24, der tømmer og kontrollerer udskillere og sandfang.

Har du en udskiller til olie og benzin, skal du være tilmeldt den Vejle Kommunes tømmeordning. Vær opmorksom på, at din virksomhed bliver opkrævet pr. tømning, og at der er et årligt gebyr, der dækker arbejdet med at udarbejde regulativ og udbudsmateriale og den løbende administration af ordningen.

Har du spørgsmål om udskillere til olie og benzin, så kontakt os.

Prisliste

 Ydelse

Pris 

Olie- og benzinudskillere  
Kontrol / pejling / skimning, incl. tilsyn 245 kr. pr. stk.
Kontrol / pejling / tilsyn af efterfølgende udskillere på samme adresse 245 kr. pr. stk.
Bundtømning incl. tilsyn 385 kr. pr. stk.
Bundtømning incl. tilsyn af efterfølgendeudskillere på samme adresse 385 kr. pr. stk.
Behandlingsafgift for opsuget fraktion, inkl. transport (antal kg. er behæftet med stor usikkerhed)  0,495 kr. pr. kg.
Genopfyldning af udskillere med rent vand eftertømning/skimning  80 kr. pr. m3
Sandfang  
Pejling og kontrol 195 kr. pr. stk.
Pejling og kontrol af efterfølgende sandfang på samme adresse 195 kr. pr. stk.
Tømning af sandfang 295 kr. pr. kg.
Tømning af efterfølgende sandfang på samme adresse 295 kr. pr. kg.
Behandlingsafgift for opsuget fraktion, inkl. transport (antal kg er behæftet med stor usikkerhed) 0,4 kr. pr. kg.
Andet  
Forgæves kørsel u. varsel 375 kr. pr. stk.

 

 Supplerende ydelser

 Pris pr. time

Rengøring og skift af coalescensfilter  875 kr.
Rengøring af flydelukker, alarm og filter (alle typer) 875 kr.
Inspektion af olie-/benzinlaget og slamlaget 875 kr.
Visuel kontrol ved at en mand kravler ned iolieudskiller eller sandfang 875 kr.
Tilstandsvurdering af hhv. flydelukker, alarm og filter (alle typer) 875 kr.
Påfyldning af vand med vand fra stedet 875 kr.
Påfyldning af vand med medbragt vand 875 kr.
Ekstra tømning / akut tømning 875 kr.

 

Kontakt Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 63

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: industri@vejle.dk

Sidst opdateret: