Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Olie- og benzinudskillere

Har du olie- og benzinudskillere, skal du sørge for at de bliver tømt og kontrolleret én gang om året.

Her i kommunen er det FKS Slamson, der tømmer og kontrollerer udskillere og sandfang.

Har du en udskiller til olie og benzin, skal du være tilmeldt den tømningsordning, der er fælles for kommunerne. Her bliver du opkrævet et gebyr. Det dækker arbejdet med at udarbejde regulativ og udbudsmateriale, samt den løbende administration af ordningen.

Har du spørgsmål vedrørende udskillere til olie og benzin, så kontakt os.

 • Hvad er en udskiller?

  En udskiller kan fjerne olie og benzin fra vand, så der kommer mindre olie og benzin i kloakken og til rensningsanlægget. En udskiller består af tre dele:

  • sandfang
  • udskiller
  • målebrønd

  Et sandfang holder tunge partikler som f.eks. sand og grus tilbage.

  En udskiller adskiller olie og/eller benzin fra vandet. Den kan forbedres ved at etablere et koalescensfilter.

  En målebrønd etableres efter udskilleren. Her kan man udtage vandprøver, som viser om udskilleren fungerer.

 • Hvor stor skal udskilleren være?

  Vi har lavet nogle retningslinjer om udskillere. Her står de mange krav, der er til olie- og benzinudskillere. Du kan f.eks. læse hvor store de skal være, og hvordan driften skal foregå.

  Hent ”Retningslinjer for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg” (PDF)

Kontakt Industrimiljø

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 63
 • Telefontid
 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

E-mail: industri@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

Sidst opdateret: 03. oktober 2019