Har du olie- og benzinudskillere, skal du sørge for, at de bliver tømt og kontrolleret én gang om året.

Her i kommunen er det Norva24, der tømmer og kontrollerer udskillere og sandfang.

Har du en udskiller til olie og benzin, skal du være tilmeldt den Vejle Kommunes tømmeordning. Vær opmorksom på, at din virksomhed bliver opkrævet pr. tømning, og at der er et årligt gebyr, der dækker arbejdet med at udarbejde regulativ og udbudsmateriale og den løbende administration af ordningen.

Har du spørgsmål om udskillere til olie og benzin, så kontakt os.

Prisliste

 Ydelse

Pris 

Olie- og benzinudskillere  
Kontrol / pejling / skimning, incl. tilsyn 253,23 kr. pr. stk.
Kontrol / pejling / tilsyn af efterfølgende udskillere på samme adresse 253,23 kr. pr. stk.
Bundtømning incl. tilsyn 397,93 kr. pr. stk.
Bundtømning incl. tilsyn af efterfølgendeudskillere på samme adresse 397,93 kr. pr. stk.
Behandlingsafgift for opsuget fraktion, inkl. transport (antal kg. er behæftet med stor usikkerhed)  0,51 kr. pr. kg.
Genopfyldning af udskillere med rent vand eftertømning/skimning  82,69 kr. pr. m3
Sandfang  
Pejling og kontrol 201,55 kr. pr. stk.
Pejling og kontrol af efterfølgende sandfang på samme adresse 201,55 kr. pr. stk.
Tømning af sandfang 304,91 kr. pr. stk.
Tømning af efterfølgende sandfang på samme adresse 304,91 kr. pr. stk.
Behandlingsafgift for opsuget fraktion, inkl. transport (antal kg er behæftet med stor usikkerhed) 0,41 kr. pr. kg.
Andet  
Forgæves kørsel u. varsel 387,59 kr. pr. stk.

 

 Supplerende ydelser

 Pris pr. time

Rengøring og skift af coalescensfilter  904,39 kr.
Rengøring af flydelukker, alarm og filter (alle typer) 904,39 kr.
Inspektion af olie-/benzinlaget og slamlaget 904,39 kr.
Visuel kontrol ved at en mand kravler ned iolieudskiller eller sandfang 904,39 kr.
Tilstandsvurdering af hhv. flydelukker, alarm og filter (alle typer) 904,39 kr.
Påfyldning af vand med vand fra stedet 904,39 kr.
Påfyldning af vand med medbragt vand 904,39 kr.
Ekstra tømning / akut tømning 904,39 kr.

 

Kontakt Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 63

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: industri@vejle.dk

Sidst opdateret: