Hvordan afregnes dit affaldsgebyr?

Gebyret for renovation opkræves via ejendomsskatten i Vejle Kommune.

Hvordan beregner vi affaldsgebyret?

Taksterne for renovation fastsættes for et år af gangen og er baseret på en beregning af de samlede omkostninger ved affaldshåndteringen. Hvis omkostningerne falder i perioden, eller der opstår ekstra udgifter, ændrer dette ikke ved gebyret for indeværende år. Gebyrerne skal hvert år godkendes af Byrådet i Vejle Kommune.

Hvordan opkræver vi affaldsgebyret?

Hvert år i november måned sender vi en specifikation til din e-boks. Her kan du se, hvad du skal betale for renovation, og hvad beløbet dækker. Vi anbefaler, at du tjekker den, især hvis du har foretaget ændringer i din affaldsløsning i løbet af året, fx hvis du har ændret størrelse på din beholder eller hvor tit du får tømt. Selve beløbet bliver trukket via din ejendomsskat.

Vejledning til specifikationen

Din specifikation indeholder en del forkortelser, så det kan være lidt svært at se, hvad de forskellige beløb dækker over. Derfor har vi lavet en læsevejledning, der forklarer, hvad forkortelserne betyder. Hent vores læsevejledning til specifikationen her.

 

Sidst opdateret: 26. september 2019