Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Hvordan afregnes dit affaldsgebyr?

Gebyret for renovation opkræves via ejendomsskatten i Vejle Kommune.

Hvordan beregner vi affaldsgebyret?

Taksterne for renovation fastsættes for et år af gangen og er baseret på en beregning af de samlede omkostninger ved affaldshåndteringen. Hvis omkostningerne falder i perioden, eller der opstår ekstra udgifter, ændrer dette ikke ved gebyret for indeværende år. Gebyrerne skal hvert år godkendes af Byrådet i Vejle Kommune.

Hvordan opkræver vi affaldsgebyret?

Hvert år i november måned sender vi en specifikation til din e-boks. Her kan du se, hvad du skal betale for renovation, og hvad beløbet dækker. Vi anbefaler, at du tjekker den, især hvis du har foretaget ændringer i din affaldsløsning i løbet af året, fx hvis du har ændret størrelse på din beholder eller hvor tit du får tømt. Selve beløbet bliver trukket via din ejendomsskat.

 

 

Sidst opdateret: 22. januar 2020