Hvordan afregnes dit affaldsgebyr?

Gebyret for renovation opkræves via ejendomsskatten i Vejle Kommune.

Hvordan beregner vi affaldsgebyret?

Taksterne for renovation fastsættes for et år af gangen og er baseret på en beregning af de samlede omkostninger ved affaldshåndteringen. Hvis omkostningerne falder i perioden, eller der opstår ekstra udgifter, ændrer dette ikke ved gebyret for indeværende år. Gebyrerne skal hvert år godkendes af Byrådet i Vejle Kommune.

Hvordan opkræver vi affaldsgebyret?

Hvert år i november måned sender vi en specifikation til din e-boks. Her kan du se, hvad du skal betale for renovation, og hvad beløbet dækker. Vi anbefaler, at du tjekker den, især hvis du har foretaget ændringer i din affaldsløsning i løbet af året, fx hvis du har ændret størrelse på din beholder eller hvor tit du får tømt. Selve beløbet bliver trukket via din ejendomsskat.

 

 

Sidst opdateret: 22. januar 2020