Fra losseplads til RessourceCenter

Ressourcer & Genbrug er sammen med kommunens borgere og virksomheder på en rejse. Vi skal sammen sikre ressourcerne til vores fælles fremtid.

En gang var affald noget, vi bare smed væk - i naturen, i skraldespanden eller på lossepladsen. Det var en brug-og-smid-væk-mentalitet, som vi for længst har indset ikke er bæredygtig.

I dag ser vi i stadig større grad affald som ressourcer, der kan og skal bruges igen og igen. Vi kan ikke blive ved med at trække nye ressourcer fra naturen. Bæredygtighed og tankerne om cirkulære ressourcer er over de sidste par år blevet mere almindelig. En stadig større del af forbrugerne ønsker at være mere bæredygtige og gennem ændrede forbrugsmønstre og minimering af madspild at have langt mere fokus på genbrug, reduktion og sortering af affald.

Erhvervslivet er også klar. Stadig større dele af erhvervslivet ønsker at gå foran og udvikle bæredygtige produkter og forretningsmodeller. Store danske virksomheder i alle brancher arbejder efter en bæredygtig strategi med cirkulære designprincipper, og leverandørerne presses til at tænke bæredygtigt i deres produktudvikling.

Fremtiden tilhører de visionære, bæredygtige virksomheder og de offentlige aktører, der kan spille med. Vejle Kommune skal fortsat være en del af denne bevægelse, og med RCV har vi taget et stort skridt mod fremtidens håndtering af affald som en værdifuld ressource, der kan sendes tilbage ind i et produktionskredsløb.

Udsigt over genbrugspladsen
Udsigt over genbrugspladsen

RessourceCenter Vejle er en vækstdynamo

  • Med RCV arbejder kommunen sammen med både eksisterende og nye aktører i området for at udvikle en erhvervsklynge med fokus på cirkulær økonomi 
  • RCV er en platform til øget samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner om innovation og kompetencer inden for cirkulær økonomi
  • RCV skal skabe bæredygtig innovation og iværksætteri i samarbejde med uddannelser
  • RCV er en naturlig forlængelse af de tilbud, vi allerede har til skoler og gymnasier – stadig i tæt samspil med blandt andet Økolariet – med særligt fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi

RessourceCenter Vejle skal give lyst til mere sortering

  • Gæsterne på RessourceCenter Vejle skal opleve indbydende og inspirerende rammer for at aflevere deres sorterede ressourcer i form af flot arkitektur, høj funktionalitet og digital formidling
  • RCV arbejder for at øge bevidstheden om og motivation til mere bæredygtig affaldshåndtering, men også om nye forbrugsmønstre
  • På RCV skal brugere, skolebørn, organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv blive inspireret til at mindske deres affald, sortere og genanvende mere og tænke i cirkulære ressourcer

RessourceCenter Vejle skal være fleksibelt og effektivt

  • Ressourcehåndteringen på RCV – indsamling, omlastning og behandling – skal løbende inddrage nye teknologiske og effektive løsninger, der sikrer, at Vejle Kommune til stadighed har et anlæg i topklasse
Sidst opdateret: