Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Søg bo­lig på et pleje­center

Du kan søge en plejebolig på et plejecenter, hvis du har et stort behov for pleje og omsorg - eller ikke kan bo hjemme.

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt Myndighedsafdelingen og aftal et møde med en visitator. Tag gerne en pårørende eller en ven med til mødet.

  På mødet vurderer visitatoren dine behov, og om du opfylder betingelserne for at få en plejebolig. Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation.

  Kriterierne er:

  • Har du behov for omfattende hjælp og pleje?
  • Er det svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i nuværende bolig?
  • Har du svært ved -  eller kan du ikke selv tage initiativ til at spise og drikke?
  • Kan du ikke tilkalde hjælp?
  • Har du behov for at beskytte dig mod dig selv eller andre?
  • Er der særlig behov for at forebygge social isolation?
  • Har du et særligt stort behov for psykisk tryghed?


  Du skal selv hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne afgør visitatoren, om du kan søge en plejebolig.

 • Hvad sker der, når jeg har søgt?

  Du får brev med besked om, at du står på venteliste til en plejebolig på det center, hvor du ønsker at bo. Når der er en ledig plejebolig, får du igen et brev.

  Boligerne bliver tilbudt den med størst behov. Det betyder derfor ikke noget, hvor længe du har stået på venteliste.

 • Er der venteliste eller garanti for en plejebolig?

  Der er garanti for, at du får en bolig inden for 2 måneder, hvis du søger alle plejeboliger i Vejle Kommune.

 • Hvilke plejecentre er der i Vejle kommune?

  Se folder om plejeboliger i Vejle Kommune.

  Du kan også besøge centrenes egne hjemmesider:

  Plejecenter Gulkrog
  Plejecenter Rosengården
  Plejecenter Bakkeager
  Plejecenter Atriumhaven
  Plejecenter Smidstrupparken
  Plejecenter Bakkegården
  Plejecenter Hejlskov
  Plejecenter Holmegården
  Plejecenter Stensvang
  Plejecenter Ågården
  Plejecenter Højagercentret
  Plejecenter Kastaniehaven
  Plejecenter Sandbjerg
  Plejecenter Sofiegården
  Plejecenter Hovergården
  Plejecenter Lindegården (demens)
  Plejecenter Kløverhaven (demens)

  Private plejehjem/-centre:
  Riis Friplejehjem
  Betty Sørensen Parken
  Meta Mariehjemmet
  Solgaven Vejle

 • Hvad siger loven?

  Plejeboliger anvises iht. Lov om almenboliger § 54, stk. 2 og § 57.

 • Indsatskatalog med kvalitetsstandarder og serviceniveau

  Læs om vores serviceniveau, herunder mål og kriterier for at tildele en indsats, lovgrundlag, rettigheder og pligter i indsatskataloget.

  Indsatskataloget er det katalog, som visitator, kommunale og private leverandører, de
  trænende terapeuter, hjemmesygeplejen og de sagsbehandlende terapeuter arbejder ud fra.

 • Kommunale tilsynsrapporter - plejecentre

  Tilsynsrapporter 2019
  Atriumhaven
  Bakkeager
  Bakkegården
  Betty Sørensen Parken
  Gulkrog
  Hejlskov
  Holmegården
  Hovergården
  Kastaniehaven
  Meta Mariehjemmet
  Riis Friplejehjem
  Rosengården
  Sandbjerg
  Smidstrupparken
  Sofiegården
  Solgaven
  Stensvang
  Ågården

  Årsrapport for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019

  Tilsynsrapporter 2018
  Atriumhaven
  Bakkeager
  Bakkegården
  Betty Sørensen Parken
  Gulkrog
  Hejlskov
  Holmegården
  Hovergården
  Højagercentret
  Kastaniehaven
  Meta Mariehjemmet
  Riis Friplejehjem
  Rosengården
  Sandbjerg
  Smidstrupparken
  Sofiegården
  Solgaven
  Stensvang
  Ågården

  Årsrapport for tilsyn på plejecentre 2018

   

 • Hvad siger loven om kommunale tilsyn?

  Kommunale tilsyn fortages iht. Servicelovens § 151

  Vejle Kommune skal efter lovgivningen føre tilsyn med de 17 kommunale og 4 private. Hvert plejecenter skal have mindst et uanmeldt tilsyn om året.

  Det kommunale tilsyn skal undersøge, om beboerne får hjælpen i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard for hjælpen til personlige og praktiske opgaver og til træning. Samtidig er tilsynene en brugerundersøgelse og et grundlag for læring og udvikling.

  Med udgangspunkt i lovgivningen er det politisk fastlagt, hvilke kvalitetsmål fra kvalitetsstandarden der er det enkelte års undersøgelsesområde. Tilsynsområdet undersøges i dialog og samarbejde med beboere og personale. Undersøgelsesmetoderne er interviews, observationer og dialogmøder.

  Faglige konsulenter fra Velfærdsstaben udfører tilsynsbesøg og skriver tilsynsrapporterne. Rapporterne bliver behandlet af Seniorudvalget og Ældrerådet.

  Kontakt tilsynskonsulenterne på tlf. 76 81 80 11.

 • Hvad koster mad, service mv., når jeg bor i en plejebolig? serviceartikler samt lejekontrakt
  • Kost på plejecenter pr. måned 3.759 kr.
  • Midlertidigt ophold pr. dag 122 kr.

  Hertil kommer udgifter til rengøringsmidler, vask af linned og reparation af eget tøj. De enkelte plejecentre kan oplyse dig om taksterne.

  Lejekontrakt
  Når du får en bolig på et plejecenter, indgår du en lejekontrakt med Bolig- og Ejendomsservice, Vejle Kommune eller med et boligselskab.

  Du kan søge om indskudslån efter gældende regler ved henvendelse til Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle.

  Boligstøtte søges og udbetales ved Udbetaling Danmark via www.borger.dk/boligstoette. Her kan du også læse mere om boligstøtte.

   

 • Klippekort til ekstra hjælp - hvad kan jeg bruge det til?

  Med klippekortet får du en halv times ekstra hjælp om ugen, som du selv bestemmer over. Målet er at give dig mulighed for selv at bestemme, hvad der kan styrke din livskvalitet og din mulighed for et værdigt liv.

  Eksempler på aktiviteter kunne evt. være:

  • Hyggesnak og samvær
  • Et ekstra bad
  • Besøg hos familie og venner
  • Højtlæsning og spil
  • Gåture
  • Ledsagelse til frisør, fodterapeut og lign.
  • Tøj- eller gaveindkøb
  • Ekstra rengøring


  Men det er helt op til dig, hvad du har behov for eller lyst til at bruge den ekstra halve time til.

  Hvordan får jeg klippekortet?
  Bor du på et plejecenter, bliver du automatisk tildelt ordningen.

  Hvordan bruger jeg klippekortet?
  Klippekortet er fleksibelt. Du kan bruge den ekstra hjælp hver uge eller samle flere klip, hvis du gerne vil noget, der tager lidt længere tid. Det kan f.eks. se ud på følgende måde:

  ◦En gang hver uge: 30 minutter
  ◦En gang hver 2. uge: 1 time
  ◦En gang hver 3. uge: 1 time og 30 minutter
  ◦En gang hver 4. uge: 2 timer
  ◦En gang hver 5. uge: 2 timer og 30 minutter
  ◦En gang hver 6. uge: 3 timer

  Du kan højst spare op til 3 timers samlet hjælp hver 6. uge.

Kontakt Myndighedsafdelingen - boliger

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 84
 • Telefontid
 • Mandag-onsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

E-mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Sidst opdateret: 11. februar 2020