Søg bo­lig på et pleje­center

Du kan søge en plejebolig på et plejecenter, hvis du har et stort behov for pleje og omsorg - eller ikke kan bo hjemme.

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt Myndighedsafdelingen og aftal et møde med en visitator. Tag gerne en pårørende eller en ven med til mødet.

  På mødet vurderer visitatoren dine behov, og om du opfylder betingelserne for at få en plejebolig. Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation.

  Kriterierne er:

  • Har du behov for omfattende hjælp og pleje?
  • Er det svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i nuværende bolig?
  • Har du svært ved -  eller kan du ikke selv tage initiativ til at spise og drikke?
  • Kan du ikke tilkalde hjælp?
  • Har du behov for at beskytte dig mod dig selv eller andre?
  • Er der særlig behov for at forebygge social isolation?
  • Har du et særligt stort behov for psykisk tryghed?


  Du skal selv hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne afgør visitatoren, om du kan søge en plejebolig.

 • Hvad sker der, når jeg har søgt?

  Du får brev med besked om, at du står på venteliste til en plejebolig på det center, hvor du ønsker. Når der er en ledig plejebolig, får du igen et brev.

  Boligerne bliver tilbudt den med størst behov. Det betyder derfor ikke noget, hvor længe du har stået på venteliste.

 • Er der venteliste eller garanti for en plejebolig?

  Der er garanti for, at du får en bolig inden for tre måneder, hvis du søger alle plejeboliger i Vejle Kommune.

 • Hvilke plejecentre er der i Vejle kommune?

  Se folder om plejeboliger i Vejle Kommune.

  Du kan også besøge centrenes egne hjemmesider:

  Plejecenter Gulkrog
  Plejecenter Rosengården
  Plejecenter Bakkeager
  Plejecenter Atriumhaven
  Plejecenter Smidstrupparken
  Plejecenter Bakkegården
  Plejecenter Hejlskov
  Plejecenter Holmegården
  Plejecenter Stensvang
  Plejecenter Ågården
  Plejecenter Højagercentret
  Plejecenter Kastaniehaven
  Plejecenter Sandbjerg
  Plejecenter Sofiegården
  Plejecenter Hovergården
  Plejecenter Lindegården (demens)
  Plejecenter Kløverhaven (demens)


 • Hvad siger loven?

  Plejeboliger anvises iht. Lov om almenboliger § 54, stk. 2 og § 57.

 • Indsatskatalog med kvalitetsstandarder og serviceniveau

  Læs om vores serviceniveau, herunder mål og kriterier for at tildele en indsats, lovgrundlag, rettigheder og pligter i indsatskataloget.

  Indsatskataloget er det katalog, som visitator, kommunale og private leverandører, de
  trænende terapeuter, hjemmesygeplejen og de sagsbehandlende terapeuter arbejder ud fra.

 • Kommunale tilsyn på plejecentre
  Vejle Kommune skal efter lovgivningen føre tilsyn med de 17 kommunale og 4 private plejecentre i Vejle Kommune. Ifølge Servicelovens § 151 skal hvert plejecenter have mindst 1 uanmeldt tilsyn om året.

  Det kommunale tilsyn skal undersøge, om beboerne får hjælpen i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard for hjælpen til personlige og praktiske opgaver samt til træning. Samtidig er tilsynene en brugerundersøgelse og et grundlag for læring og udvikling.

  Med udgangspunkt i lovgivningen er det politisk fastlagt, hvilke kvalitetsmål fra kvalitetsstandarden der er det enkelte års undersøgelsesområde.Tilsynsområdet undersøges i dialog og samarbejde med beboere og personale. Undersøgelsesmetoderne er interviews, observationer og dialogmøder.

  Faglige konsulenter fra Velfærdsstaben udfører tilsynsbesøg og skriver tilsynsrapporterne. Rapporterne bliver behandlet af Seniorudvalget og Ældrerådet.

  Tilsynskonsulenterne kan kontaktes på tlf. 76 81 80 11.
 • Kommunale tilsynsrapporter - Plejecentre

  Atriumhaven - Tilsynsrapport
  2017
  Gulkrog - Tilsynsrappport 2017
  Kastaniehaven - Tilsynsrapport 2017
  Riis Friplejehjem - Tilsynsrapport 2017
  Rosengården - Tilsynsrapport 2017
  Smidstrupparken - Tilsynsrapport 2017
  Stensvang - Tilsynsrapport 2017
  Stensvang Aflastningsafdeling -  Tilsynsrapport 2017
   Ågården - Tilsynsrapport
  2017

 • Priser 2017
  • Kost på plejecentre pr. måned 3.542 kr.
  • Midlertidigt ophold pr. dag 115 kr.


  Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj. Taksterne herfor kan oplyses  af de enkelte plejecentre.

Kontakt Myndighedsafdelingen - boliger

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 84
 • Telefontid
 • Mandag-torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

E-mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
 • Fredag kl. 8.30-14.00

Sidst opdateret: 27. juni 2017